5 cách để giúp bạn củng cố nợ nần

Chủ đề: 5 cách để giúp bạn củng cố nợ nần

Sau khi chạy các con số, bạn sẽ muốn chọn một phương pháp để hợp nhất khoản nợ của mình. Mỗi tùy chọn đều có những ưu và nhược điểm và như mọi khi, bạn sẽ muốn mua sắm các sản phẩm tài chính để đảm bảo nhận được mức giá và điều khoản tốt nhất.

1/ Xem xét một khoản vay cá nhân

Khoản vay cá nhân là một khoản vay không có bảo đảm, không giống như thẻ tín dụng, có các khoản thanh toán hàng tháng bằng nhau. Số tiền cho vay thay đổi tùy theo điểm tín dụng và lịch sử, nhưng nói chung là 50.000 đô la. Trong khi các ngân hàng và hiệp hội tín dụng cung cấp các khoản vay cá nhân, những người cho vay dưới chuẩn cũng rất tích cực trong thị trường này, vì vậy điều quan trọng là phải mua sắm cẩn thận và hiểu rõ tỷ giá, điều khoản và phí.

5 cách để giúp bạn củng cố nợ nần

Vì một khoản vay cá nhân không có bảo đảm, không có tài sản nào bị rủi ro, nên đây là một lựa chọn tốt cho một khoản vay hợp nhất. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một khoản vay lớn, lãi suất cơ bản đòi hỏi phải có tín dụng tốt và lãi suất thường cao hơn đối với các khoản vay cá nhân so với các khoản vay mua nhà. Kiểm tra quy trình sơ tuyển của Bankrate để có được tỷ lệ khoản vay cá nhân tốt nhất cho bạn.

2/ Nhấn vào vốn chủ sở hữu nhà của bạn

Nếu bạn là một chủ nhà có kỷ luật tín dụng và tài chính vững vàng, khai thác vốn chủ sở hữu nhà có thể là một lựa chọn hợp nhất nợ tốt cho bạn. Các khoản vay mua nhà thường có lãi suất thấp hơn và số tiền vay lớn hơn các khoản vay cá nhân hoặc thẻ tín dụng. Các khoản cho vay mua nhà có thời gian trả nợ dài hơn, có thể có nghĩa là khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn nhưng lãi suất cũng cao hơn trong suốt thời gian vay. Có hai loại cho vay mua nhà: lãi suất cố định, tùy chọn trả một lần và hạn mức tín dụng vốn mua nhà, hoặc HELOC, hoạt động giống như thẻ tín dụng. Tìm hiểu thêm về từng tùy chọn và tùy chọn nào có thể tốt nhất cho tình huống của bạn.

Các khoản vay vốn mua nhà có thể gặp rủi ro như một phương pháp hợp nhất nợ nếu bạn không có kỷ luật sử dụng tiền đúng mục đích và thanh toán khoản vay đúng hạn. Đối với những người mới bắt đầu, bạn có thể mất nhà nếu không trả được khoản vay vì bạn đang sử dụng nó làm tài sản thế chấp để hợp nhất khoản nợ hiện không được đảm bảo. HELOC đi kèm với lãi suất thay đổi – và điều đó có thể tăng lên nếu tỷ giá biến động theo thời gian.

Một nhược điểm khác cần xem xét theo luật thuế mới là bạn sẽ không thể khấu trừ lãi thế chấp đối với khoản vay mua nhà trừ khi bạn sử dụng nó cho những cải tiến lớn về nhà làm tăng giá trị cho tài sản của bạn.

3/ Sử dụng chuyển khoản số dư thẻ tín dụng

Chuyển khoản nợ của bạn sang một thẻ tín dụng, được gọi là chuyển số dư thẻ tín dụng, có thể giúp bạn tiết kiệm tiền lãi và bạn sẽ chỉ phải theo dõi một khoản thanh toán hàng tháng. Bạn sẽ cần một thẻ có giới hạn đủ cao để đáp ứng số dư của mình và tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) đủ thấp và trong một khoảng thời gian đủ để việc hợp nhất trở nên đáng giá.

Nhận thẻ tín chấp đảm bảo bạn sẽ không gặp rủi ro về bất kỳ tài sản nào và việc nhận được thẻ tín dụng chuyển số dư thường nhanh chóng và dễ dàng hơn so với khoản vay ngân hàng. Trước khi đăng ký, hãy hỏi về giới hạn và phí chuyển số dư. Ngoài ra, bạn thường sẽ không tìm hiểu APR hoặc giới hạn tín dụng cho đến sau khi và trừ khi bạn được chấp thuận. Việc sử dụng một thẻ tín dụng làm kho lưu trữ cho tất cả các khoản nợ thẻ của bạn đang chữa cháy, vì vậy, bạn nên thận trọng nếu đây là kế hoạch hợp nhất nợ của bạn. Khi bạn đã chuyển các khoản nợ sang một thẻ, hãy tập trung vào việc thanh toán thẻ đó càng nhanh càng tốt.

4/ Tìm đến tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản hưu trí

Sự khôn ngoan của việc sử dụng tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản hưu trí làm các lựa chọn hợp nhất nợ phụ thuộc vào khối lượng nợ và tình hình cá nhân của bạn. Bạn có thể sử dụng các loại tài khoản sau làm tùy chọn nợ:

Tài khoản tiết kiệm

5 cách để giúp bạn củng cố nợ nần

Vay từ khoản tiết kiệm mà bạn lo lắng sẽ không bị mất lãi suất. Đó là về nhu cầu cạnh tranh cho số tiền đó. Nói cách khác, thật rủi ro nếu bạn không có quỹ khẩn cấp chỉ để củng cố nợ vì bạn có thể phải vay vội cho một khoản chi phí bất ngờ với bất kỳ mức giá nào bạn có thể nhận được.

Tài khoản hưu trí cá nhân

Tài khoản hưu trí cá nhân (Individual Retirement Account) được viết tắt là IRA là một công cụ đầu tư được ưu đãi về thuế mà các cá nhân sử dụng để dành tiền tiết kiệm hưu trí.

Không có khoản phạt nào nếu bạn vay những gì bạn đã gửi, nhưng bạn sẽ muốn chắc chắn rằng tổng nợ lớn hơn số tiền gốc và lãi kép đã mất.

5/ Khám phá kế hoạch quản lý nợ

Nếu bạn muốn có các tùy chọn hợp nhất nợ mà không yêu cầu vay nợ, đăng ký thẻ mới hoặc khai thác tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản hưu trí, kế hoạch quản lý nợ có thể phù hợp với bạn. Với kế hoạch quản lý nợ, bạn sẽ làm việc với cơ quan tư vấn tín dụng phi lợi nhuận để thương lượng với các chủ nợ và soạn thảo kế hoạch trả nợ.

Bạn đóng tất cả các tài khoản thẻ tín dụng và thực hiện một khoản thanh toán hàng tháng cho cơ quan trả tiền cho các chủ nợ. Nhưng bạn vẫn nhận được tất cả các bảng sao kê thanh toán từ các chủ nợ của mình, vì vậy, dễ dàng theo dõi xem khoản nợ của bạn được thanh toán nhanh như thế nào. Với kế hoạch quản lý nợ, bạn sẽ nhận được một số tỷ lệ khoản vay hợp nhất nợ tốt nhất (nhưng không phải số dư thấp hơn) và chấm dứt các khoản phí quá hạn mức và phí trễ hạn nếu bạn thanh toán theo thỏa thuận.

Một số đại lý có thể làm việc với chi phí thấp hoặc miễn phí, nếu bạn đang gặp khó khăn. Gắn bó với các cơ quan phi lợi nhuận được liên kết với Quỹ Quốc gia về Tư vấn Tín dụng hoặc Hiệp hội Tư vấn Tài chính của Hoa Kỳ và đảm bảo rằng nhân viên tư vấn nợ của bạn được chứng nhận thông qua Hội đồng Công nhận.

Trong khi đang lập kế hoạch quản lý nợ, bạn sẽ không thể tiếp cận thẻ tín dụng một cách khó khăn vì bạn sẽ phải đóng tất cả các tài khoản của mình. Điều này sẽ làm giảm điểm tín dụng của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn theo kịp các khoản thanh toán của mình và không mắc nợ sâu hơn, kế hoạch quản lý nợ có thể giúp cải thiện điểm tín dụng của bạn trong dài hạn.

Leave a Reply