Bảo hiểm tai nạn 24/24 bảo minh tốt không? Quyền lợi ra sao?

Chủ đề: Bảo hiểm tai nạn 24/24 bảo minh tốt không? Quyền lợi ra sao?

Hiện nay trên các kênh truyền thông quảng bá hay trên thị trường thường nghe nhắc đến bảo hiểm tai nạn 24/24 nhưng nhiều người thắc mắc không biết Bảo hiểm tai nạn 24/24 là gì? Được áp dụng trong trường hợp nào? Và phí bồi thường là bao nhiêu? Để các bạn nắm được thông tin chính xác về loại bảo hiểm này, chúng tôi kính mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau.

Bảo hiểm tai nạn 24/24 là hình thức bảo hiểm những tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, không giới hạn đối với bất kỳ ai trong sinh hoạt hằng ngày hay công tác làm việc.

Thông thường, khi các doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho người lao động, ngoài bảo hiểm xã hội đóng theo quy định pháp luật thì doanh nghiệp còn đóng thêm bảo hiểm thân thể và bảo hiểm tai nạn 24/24 cho nhân viên, công nhân của mình.

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 là gì?

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 là sản phẩm bảo hiểm rất phù hợp với những người sống và làm việc trong môi trường có nguy cơ gặp tai nạn cao như nhân viên giao hàng, thường xuyên phải đi lại trên đường hoặc công nhân làm việc tại các nhà máy sản xuất, thường xuyên tiếp xúc với máy móc cơ khí, công nhân lao động tại các công trình, công trường xây dựng.

Do tính hữu ích của sản phẩm, pháp luật đã đưa ra quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm tai nạn đối với một số đối tượng trong xã hội, trong đó có công nhân, lao động tại các công trình xây dựng. Để lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp nhất và tiết kiệm chi phí nhất, khách hàng cần tìm hiểu kỹ đơn vị bảo hiểm tham gia để được hưởng quyền lợi cao nhất với mức phí hợp lý nhất.

Các định nghĩa

Những thuật ngữ sau đây trong Quy tắc này được hiểu:

  • Người được bảo hiểm: là người có tên trong Giấy yêu cầu bảo hiểm, được Công ty bảo hiểm chấp nhận cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm và được hưởng quyền lợi khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra cho người đó.
  • Công ty bảo hiểm: là Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh (Bảo Minh).
  • Số tiền bảo hiểm: là số tiền tối đa Công ty bảo hiểm có thể trả cho Người được bảo hiểm trong một vụ tai nạn, được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm.
  • Tai nạn: Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật thân thể.

Cơ sở y tế: là một cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp tại Việt Nam:

–  Có khả năng và phương tiện chẩn đoán bệnh, điều trị và phẫu thuật.

–  Có điều kiện thuận lợi cho việc điều trị nội trú và có phiếu theo dõi sức khỏe hằng ngày cho mỗi bệnh nhân của mình.

–  Không phải là nơi dùng để nghỉ ngơi hoặc điều dưỡng hay một cơ sở đặc biệt dành riêng cho người già, hoặc để cai nghiện rượu, ma túy, chất kích thích hoặc để điều trị các căn bệnh rối loạn tâm thần, phong.

–  Không phải là trạm y tế xã, phường, y tế cơ quan.

  • Thương tật tạm thời: là các thương tật nêu tại mục “THƯƠNG TẬT TẠM THỜI” trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Công ty bảo hiểm ban hành.
  • Thương tật vĩnh viễn: là các thương tật nêu tại mục “THƯƠNG TẬT TẠM THỜI” trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Công ty bảo hiểm ban hành.
  • Hợp đồng bảo hiểm nhóm: là hợp đồng bảo hiểm bao gồm nhiều hơn 10 Người được bảo hiểm cùng thuộc một công ty, cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể, hiệp hội hay các tổ chức tương tự.

Quyền lợi của Người được bảo hiểm tai nạn 24/24 bảo minh

A/ Chết và thương tật vĩnh viễn

Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết/ thương tật tòan bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bảo Minh trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bảo Minh ban hành kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến thương tật bộ phận vĩnh viễn đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng một (01) năm kế từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của chính tai nạn đó, Bảo Minh sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó. Trong mọi trường hợp số tiền chỉ trả không được vượt quá số tiền bảo hiểm tham gia.

B/ Thương tật tạm thời

1/ Đối với số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 20 (hai mươi) triệu đồng/người/vụ

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật hoặc chỉ trả theo chỉ phí phát sinh thực tế nhưng tối đa không vượt qúa tỷ lệ thương tật nêu trong bảng tỷ lệ trả tiền thương tật kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

2/ Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng/người/vụ

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả toàn bộ các chi phí hợp lý phát sinh cho việc điều trị thương tật, bao gồm: dịch vụ xe cấp cứu (loại trừ bằng đường hàng không), tiền phẫu thuật, tiền khám, chỉ phí điều trị như: xét nghiệm, chiếu rọi hình ảnh, chụp phim, truyền dịch, truyền máu, Ôxy, huyết thanh, tiền giường bệnh, tiền thuốc điều trị, viện phí…Ngoài chi phí điều trị nêu trên, Bảo Minh xem xét chỉ trả khoản Tiền bồi dưỡng cho mỗi ngày nằm viện băng 0,1% x số tiền bảo hiểm x số ngày điều trị, nhưng tối đa không vượt quá 180 ngày nằm viện trong thời hạn bảo hiểm/ vụ tai nạn. Trong mọi trường hợp tổng số tiền chỉ trả cho tất cả các chỉ phí nêu trong mục 2 này không vượt tỷ lệ % thương tật trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm của Bảo Minh ban hành kèm theo quy tắc này.

3/ Bảo hiểm trùng và/ hoặc tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm:

Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn có số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng trên một Hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn, khi phát sinh tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Bảo Minh sẽ trả quyền lợi về chỉ phí y tế phát sinh cho việc điều trị thương tật trên cơ sở của từng hợp đồng và số tiền chỉ trả được tính theo tỷ lệ giữa Số tiền bảo hiểm tham gia của từng hợp đồng trên tổng các hợp đồng bảo hiểm. Trong mọi trường hợp số tiền chi trả cho từng hợp đồng không vượt quá Số tiền bảo hiểm tham gia của từng hợp đồng bảo hiểm và tổng số tiền chỉ trả cho các Hợp đồng bảo hiểm tham gia không được vượt quá tổng chỉ phí điều trị thực tế cũng như không được vượt quá tổng số tiền bảo hiểm tham gia.

C/ Quyền lợi hưởng trợ cấp trong thời gian điều trị tai nạn:

Bảo Minh chi trả cho người được bảo hiểm tiền trợ cấp do tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm, mức chi trả 01 ngày nằm việc được căn cứ theo Số tiền bảo hiểm mà Người được bảo hiểm đã lựa chọn. Tối đa không quá 60 ngày nằm viện/năm bảo hiểm và không vượt quá số tiền trợ cấp được bảo hiểm.

STT Số tiền trợ cấp (VNĐ) Quyền lợi ngày nằm viện (VNĐ)
1                           5,000,000                                            160,000
2                         10,000,000                                            330,000
3                         15,000,000                                            500,000
4                         20,000,000                                            660,000
5                         30,000,000                                         1,000,000
6                         40,000,000                                         1,330,000
7                         50,000,000                                         1,660,000
8                         70,000,000                                         2,330,000
9                       100,000,000                                         3,330,000

 

Leave a Reply