Biểu phí và lãi suất thẻ tín dụng VIB Happy Drive

Chủ đề: Biểu phí và lãi suất thẻ tín dụng VIB Happy Drive

Biểu phí và lãi suất thẻ tín dụng VIB Happy Drive bên dưới đã bao gồm VAT, trừ các phí thuộc đối tượng miễn VAT theo quy định từng thời kỳ:

Lãi suất của thẻ tín dụng credit card VIB Happy Drive

  • Lãi suất áp dụng cho các giao dịch mua sắm: Miễn lãi lên đến 55 ngày – 2.5%/ tháng
  • Lãi suất áp dụng cho các giao dịch rút tiền 2.5%/ tháng
  • Sử dụng thẻ thông minh để được miễn lãi cho các giao dịch mua sắm: Ngày đến hạn thanh toán của Quý khách là 25 ngày sau ngày lập Bảng sao kê. VIB sẽ không tính lãi trên các giao dịch mua sắm nếu Quý khách thanh toán toàn bộ dư nợ cuối kỳ vào hoặc trước ngày đến hạn thanh toán. Đối với các giao dịch rút tiền mặt, lãi sẽ được tính từ ngày giao dịch.
  • Số tiền lãi tối thiểu: Không áp dụng

Biểu phí và lãi suất thẻ tín dụng VIB Happy Drive

👉👉xem thêm: Điều kiện và thủ tục làm thẻ tín dụng VIB Happy Drive

Biểu phí thẻ tín dụng credit card VIB Happy Drive

– Phí phát hành  Miễn phí
– Phí thường niên thẻ chính 899.000 VNĐ
– Phí thường niên thẻ phụ 599.000 VNĐ
– Phí ứng/rút tiền mặt 4% (tối thiểu: 100.000 VNĐ)
– Phí quản lý giao dịch ngoại tệ 3% (tối thiểu: 10.000 VNĐ)
– Phí quản lý giao dịch đồng Việt Nam ở nước ngoài 0.8% (tối thiểu: 1.000 VNĐ)
– Phí phát hành/cấp lại mã PIN giấy 50.000 VNĐ
– Phí phát hành lại thẻ 200.000 VNĐ
– Phí thay thế thẻ 200.000 VNĐ
– Phí phát hành nhanh/thay thế thẻ nhanh 200.000 VNĐ
– Phí chọn số thẻ 500.000 VNĐ
– Phí thay thế Thẻ mất cắp/thất lạc 250.000 VNĐ
– Phí gia hạn thẻ Miễn phí
– Phí thay đổi hạn mức thẻ 100.000 VNĐ
– Phí thay đổi hình thức bảo đảm thẻ Miễn phí
– Phí thay đổi tài sản bảo đảm 100.000 VNĐ
– Phí thay đổi sản phẩm thẻ 299.000 VNĐ
– Phí thu nợ tự động:

 

+ Thu nợ tối thiểu: Miễn phí

+ Thu nợ tối đa: 10.000 VNĐ

+ Miễn phí nếu số dư trung bình tài khoản thanh toán đăng ký thu nợ tự động đạt tối thiểu 2 triệu trong tháng liền trước hoặc tổng chi tiêu (bao gồm giao dịch thanh toán tại POS/ Internet và rút tiền mặt) của sao kê được trích nợ tự động đạt tối thiểu 5 triệu.

– Phí thu nợ tự động không thành công Miễn phí
– Phí cấp lại sao kê/bản sao chứng từ giao dịch 50.000 VNĐ
– Phí yêu cầu gửi sao kê qua đường bưu điện 50.000 VNĐ
– Phí dịch vụ nhận tiền qua thẻ quốc tế MasterCard (MoneySend) 50.000 VNĐ
– Phí tất toán trả góp trước hạn Miễn phí
– Phí xác nhận hạn mức tín dụng 50.000 VNĐ
– Phí chậm thanh toán: + 4%/số tiền chậm thanh toán (tối thiểu: 200.000 VNĐ, tối đa: 2.000.000 VNĐ)

+ Áp dụng trên toàn bộ dư nợ cuối kỳ chưa thanh toán theo thông báo của Bảng sao kê Thẻ tín dụng hàng tháng.

– Phí vượt hạn mức 4%/Số tiền vượt hạn mức (Tối thiểu: 50.000 VNĐ)
– Phí khiếu nại sai 200.000 VNĐ
– Phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt 500.000 VNĐ
– Phí đóng thẻ trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành lần đầu 499.000 VNĐ
– Phí rút tiền dư có từ Thẻ tín dụng 3% số tiền rút (tối thiểu: 100.000 VNĐ, không áp dụng trong trường hợp thanh lý Thẻ)
– Thanh toán tối thiểu: + Khoản trả góp hàng tháng (nếu có); và

+ Nợ quá hạn và/hoặc khoản vượt hạn mức tín dụng (nếu có); và

+ 5% của số dư nợ cuối kỳ còn lại(*).

(*)Hoặc theo tỷ lệ khác do VIB thông báo đến từng Chủ Thẻ qua email hoặc qua bất kỳ hình thức nào mà VIB cho là phù hợp tùy theo từng loại sản phẩm thẻ khác nhau theo từng thời kỳ.

– Tỷ giá Áp dụng tỷ giá bán của đồng Đô-la Mỹ (USD) được công bố bởi VIB cộng với biên độ 50 đồng.

So sánh thẻ tín dụng VIB Happy Drive với các thẻ khác

VIB Online Plus – Hạn mức lên đến 200 triệu đồng

– Hoàn tiền đến 6% cho chi tiêu trực tuyến

– Tặng gói bảo hiểm giao dịch gian lận Thẻ

– Phí thường niên 399.000 VNĐ

VIB Premier Boundless – Hạn mức lên đến 1.2 tỷ đồng

– Tích lũy dặm thưởng không giới hạn

– Tỷ giá tốt nhất thị trường cho các giao dịch nước ngoài

– Miễn phí nâng hạng thẻ Titan chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines

– Phí thường niên

1.299.000 VNĐ

VIB Zero Interest Rate – Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

-Tận hưởng 0% lãi suất trọn đời

– Phí thường niên

699.000 VNĐ

VIB Happy Drive – Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

– Tặng đến 500 lít xăng trong năm
– Hoàn tiền 30% phí dịch vụ tại Trung tâm/Xưởng bảo dưỡng xe ô tô

– Phí thường niên

899.000 VNĐ

VIB Travel Élite – Hạn mức lên đến 1.2 tỷ đồng

– Phí giao dịch ngoại tệ: chỉ 1.75%

– Phí thường niên

1.299.000 VNĐ

VIB Cash Back – Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

– Hoàn tiền không giới hạn cho mọi giao dịch chi tiêu, lên đến 10% cho nhóm danh mục chi tiêu đăng ký

– Phí thường niên

899.000 VNĐ

VIB Rewards Unlimited – Hạn mức lên đến 200 triệu đồng

– Tặng điểm không giới hạn đến 5 lần cho mọi giao dịch

VIB Financial Free – Hạn mức lên đến 50 triệu đồng

– Rút tiền không giới hạn đến 100% hạn mức

– Miễn phí thường niên trọn đời

Leave a Reply