Cách đổi số điện thoại đăng ký trên ứng dụng AirPay

Chủ đề: Cách đổi số điện thoại đăng ký trên ứng dụng AirPay

Bạn chỉ có thể thay đổi số điện thoại đăng ký AirPay trực tiếp trên ứng dụng AirPay. Tuy nhiên, AirPay không khuyến khích thay đổi thông tin này quá nhiều lần vì bạn sẽ phải thực hiện lại liên kết ngân hàng với Ví airpay.

Các bước đổi số điện thoại đăng ký trên ứng dụng AirPay

Cách thay đổi số điện thoại:

Bước 1: Tại trang chủ ứng dụng Ví điện tử AirPay, chọn “Tôi

Bước 2: Chọn “Bảo mật tài khoản

Bước 3: Chọn “Số điện thoại

Bước 3: Chọn "Số điện thoại"

Bước 4: Chọn “Thay đổi số điện thoại

Bước 5: Chọn “Đồng ý

Bước 6: Nhập mật khẩu đặt lệnh và nhập số điện thoại mới. Sau đó, nhập mã xác minh đã gửi đến số điện thoại mới.

Nếu Tài khoản ví AirPay đang liên kết với Tài khoản Shopee, bạn cũng cần cập nhật số điện thoại đăng ký tương ứng trên ứng dụng Shopee để tiếp tục sử dụng AirPay trên Shopee.

ước 6: Nhập mật khẩu đặt lệnh và nhập số điện thoại mới. Sau đó, nhập mã xác minh đã gửi đến số điện thoại mới

KM
SALE
𝘿𝙀𝘼𝙇 𝙎𝙞𝙚̂𝙪 𝙃𝙊𝙏 sở hữu ngay 𝗚𝗮𝗹𝗮𝘅𝘆 𝗕𝘂𝗱𝘀 𝗟𝗶𝘃𝗲 | 𝗕𝘂𝗱𝘀+ | 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁𝗧𝗮𝗴
Hạn dùng: 13-04-2021
XEM NGAY

Lưu ý: Để thay đổi số điện thoại, bạn cần thỏa các điều kiện sau:

  • Số điện thoại mới chưa từng kích hoạt Ví điện tử AirPay.
  • Tài khoản và Mật khẩu đặt lệnh của Ví điện tử AirPay của bạn phải được kích hoạt từ 14 ngày trở lên.
  • Tình trạng tài khoản Ví điện tử AirPay phải đang hoạt động bình thường.

Leave a Reply