Cách liên kết ngân hàng Sacombank với Ví TrueMoney

Chủ đề: Cách liên kết ngân hàng Sacombank với Ví TrueMoney

Hướng dẫn từng bước cách liên kết Ví MoMo với ngân hàng Sacombank để Mua Sắm Online, Thanh Toán Hóa Đơn, Nạp tiền Điện Thoại, Chuyển Nhận,…

Xem thêm: Ví TrueMoney là gì? Lừa đảo không? Cách sử dụng TrueMoney?

Các bước liên kết ví truemoney tài khoản ngân hàng Sacombank

Để liên kết tài khoản ngân hàng Sacombank với Ví TrueMoney, KH vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: KH đăng nhập ứng dụng ví điện tử TrueMoney, sau đó chọn mục Ví → Quản lý thẻ

Cách liên kết ngân hàng Sacombank với Ví TrueMoney

Bước 2: Tại mục Quản lý thẻ, chọn: “Thêm thẻ mới

Cách liên kết ngân hàng Sacombank với Ví TrueMoney

Bước 3: KH chọn ngân hàng Sacombank từ danh sách ngân hàng liên kết. Nếu bạn đã thực hiện liên kết tài khoản ví điện tử với một trong các ngân hàng khác trước đó, vui lòng huỷ liên kết trước khi thực hiện việc tạo liên kết mới.

Cách liên kết ngân hàng Sacombank với Ví TrueMoney

Bước 4: Điền chính xác các thông tin được yêu cầu bao gồm:

  • Tên chủ thẻ
  • Số thẻ ngân hàng
  • Ngày phát hành thẻ

Cách liên kết ngân hàng Sacombank với Ví TrueMoney

Bước 5: Bạn chọn tiếp theo và xác thực tạo liên kết với OTP

Cách liên kết ngân hàng Sacombank với Ví TrueMoney

Bước 6: Hoàn tất quá trình liên kết, khách hàng quay về trang quản lý thông tin thẻ với thông tin thẻ mới.

Cách liên kết ngân hàng Sacombank với Ví TrueMoney

Xem thêm: Cách hủy liên kết SacomBank với ví truemoney

Leave a Reply