Cách liên kết Ví SmartPay với thẻ nội địa SCB

Chủ đề: Cách liên kết Ví SmartPay với thẻ nội địa SCB

Để liên kết Ví SmartPay với thẻ nội địa Ngân hàng SCB, Quý khách phải kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến: có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking và SMS Banking tại quầy giao dịch của SCB.

Các bước liên kết Ví SmartPay với thẻ nội địa ngân hàng SCB- NH TMCP Sài Gòn

Các bước liên kết Ví SmartPay với thẻ nội địa ngân hàng SCB- NH TMCP Sài Gòn

Cách liên kết như sau:

B1: Tại giao diện chính chọn biểu tượng “Tôi” nằm góc phải màn hình trên thanh công cụ.

B2: Chọn mục “Tài khoản và thẻ ngân hàng

B3: Chọn logo ngân hàng ”SCB

B4: Chọn “Hình thức liên kết

– Cách 1: Liên kết thẻ

– Cách 2: Liên kết tài khoản

B5: Nhập thông tin thẻ/tài khoản mà ứng dụng yêu cầu

B6: Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại di động đã đăng ký với SCB để hoàn tất liên kết.

– Lưu ý: Số điện thoại đăng ký nhận OTP tại ngân hàng SCB phải trùng với số điện thoại đăng kí Ví SmartPay

– Nhập đầy đủ & chính xác các thông tin thẻ theo yêu cầu (các thông tin phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký ở SCB)

Làm sao để huỷ bỏ liên kết ngân hàng SCB Với Smartpay?

Để hủy liên kết ngân hàng từ thẻ ATM, Quý khách thực hiện các bước như sau:

B1: Tại giao diện chính chọn biểu tượng “Tôi” nằm góc phải màn hình trên thanh công cụ

B2: Chọn mục “Tài khoản và thẻ ngân hàng

B3: Chọn “Biểu tượng ngân hàng SCB” mà Quý khách cần hủy liên kết

B4: Nhấn “Xóa” để hoàn tất hủy bỏ liên kết ngân hàng.

Leave a Reply