Cách liên kết Ví Smartpay với thẻ Visa/Mastercard/JCB

Chủ đề: Cách liên kết Ví Smartpay với thẻ Visa/Master card/JCB

Điều kiện liên kết Ví Smartpay với thẻ quốc tế là gì?. Để liên kết thành công thẻ quốc tế, Quý khách phải thực hiện các điều kiện sau:

– Ví Smartpay đã định danh thành công

– Hoặc đã liên kết tài khoản ngân hàng/ thẻ nội địa ATM trên Ví điện tử Smartpay (không tính thẻ trả trước phi vật lý)

Lưu ý: Quý khách có thể liên kết nhiều nhất 2 thẻ thanh toán quốc tế trên Ví điện tử Smartpay

Có bao nhiêu loại thẻ quốc tế có thể liên kết vào Ví SmartPay?

Hiện tại, Quý khách có thể liên kết Ví Smartpay với 3 loại thẻ được phát hành bởi các Ngân hàng

Các bước liên kết Ví Smartpay với thẻ quốc tế Visa/Master card/JCB

Để liên kết, Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:

B1: Tại giao diện chính chọn “Liên kết tài khoản” hoặc chọn “Tôi” nằm bên góc phải màn hình

Trường hợp chọn biểu tượng “Tôi“, Quý khách chọn mục “Quản lý tài khoản thẻ

B2: Chọn 1 trong 3 biểu tượng “Visa/Master card/JCB

B3: Nhập thông tin thẻ mà ứng dụng yêu cầu và chọn “Thêm nguồn tiền

B4: Chuyển sang trang xác thực của ngân hàng chủ thẻ (3D Secure)

B5: Liên kết thành công

Lưu ý: Liên kết được xác thực bằng giao dịch 1.000VNĐ và sẽ được trả lại ngay sau khi xác thực thành công.

Cách huỷ liên kết Ví Smartpay với thẻ quốc tế Visa/Master card/JCB

Để hủy liên kết, Quý khách vui lòng thực hiện các bước như sau:

B1: Tại giao diện chính chọn “Tôi” nằm bên góc phải màn hình

B2: Chọn mục “Tài khoản và thẻ Ngân hàng

B3: Chọn vào biểu tượng ba chấm tại thẻ có nhu cầu hủy liên kết và chọn “Xóa

B4: Sau đó chọn “Hủy liên kết

B5: Hủy liên kết thành công

Leave a Reply