Cách mở thẻ trả trước (Prepaid Card) trên Smartpay

Chủ đề: Cách mở thẻ trả trước (Prepaid Card) trên Smartpay

Thẻ trả trước (Prepaid Card) là gì?

Thẻ trả trước (Prepaid Card) là thẻ cho phép Chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi giá trị tiền được nạp trước vào thẻ. Thẻ trả trước không phải thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ và cũng không kết nối với bất kì tài khoản nào của Chủ thẻ.

Quý khách có thể sử dụng thẻ trả trước như một nguồn tiền để thanh toán các dịch vụ hiện có trên ví điện tử SmartPay (Không bao gồm thanh toán khoản vay Fecredit) đồng thời cũng có thể sử dụng để thanh toán (quét mã QR thanh toán) tại các điểm (đơn vị) chấp nhận thanh toán trực thuộc ngân hàng Sacombank.

Các bước mở thẻ trả trước (Prepaid Card) trên Smartpay

Để mở thẻ trả trước, quý khách cần thực hiện theo các bước hướng dẫn như sau:

B1: Nhấp vào biểu tượng “Mở thẻ

B2: Nhập thông tin bao gồm “Họ tên” và “Số CMND/CCCD” (Trong trường hợp quý khách đã định danh khách hàng thành công, vui lòng bỏ qua bước này).

Các bước mở thẻ trả trước (Prepaid Card) trên Smartpay

B3: Kiểm tra “Điều khoản và điều kiện mở thẻ

B4: Nhấn “Xác nhận” và Thẻ của quý khách đã được tạo thành công.

Nhấn "Xác nhận" và Thẻ của quý khách đã được tạo thành công

Lưu ý: Thẻ trả trước đã tạo thành công sẽ không thể gỡ hoặc hủy bỏ.

Hướng dẫn nạp tiền vào thẻ trả trước trên smartpay

Để nạp tiền vào thẻ trả trước, quý khách vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn như sau:

B1: Chọn biểu tượng “Thẻ trả trước” tại giao diện chính của màn hình Ví điện tử SmartPay

B2: Nhập “Số điện thoại chủ thẻ” và “Số tiền cần nạp” (Lưu ý: Quý khách không thể tự nạp tiền vào thẻ trả trước của quý khách bằng tài khoản Ví của chính quý khách).

Hướng dẫn nạp tiền vào thẻ trả trước trên smartpay

B3: Kiểm tra thông tin và nhấn “Xác nhận

B4: Nhập “Mã Pin” và hoàn tất giao dịch.

B4: Nhập "Mã Pin" và hoàn tất giao dịch

Nạp tiền vào thẻ trả trước trên ví smartpay có mất phí hay không?

Nạp tiền vào thẻ trả trước không mất phí.

Lưu ý: Quý khách không thể tự nạp tiền vào thẻ trả trước bằng tài khoản Ví của chính quý khách.

Thời hạn sử dụng thẻ trả trước?

Thời hạn sử dụng của thẻ trả trước là 36 tháng kể từ ngày quý khách mở thẻ thành công.

Hạn mức nạp tiền vào thẻ trả trước

Hạn mức nạp tiền vào thẻ trả trước cụ thể như sau:

– Mỗi giao dịch được nạp tối thiểu 10.000 VND

– Mỗi giao dịch được nạp được tối đa 5.000.000 VND

– Số dư tài khoản của thẻ trả trước tối đa 5.000.000 VND

Leave a Reply