Hướng dẫn cách mua và thanh toán bảo hiểm PTI qua AirPay

Chủ đề: Hướng dẫn cách mua và thanh toán bảo him PTI qua AirPay

Các bước mua bảo hiểm PTI và thanh toán qua AirPay:

3 cách mua bảo hiểm PTI qua ví điện tử airpay

Cách 1: Mua bảo hiểm PTI trong ứng dụng AirPay

Bước 1: Chọn PTI trên ứng dụng AirPay

Bước 2: Chọn loại bảo hiểm muốn mua

Bước 3: Chọn “Mua ngay

Bước 3: Chọn “Mua ngay”

 

Bước 4: Điền “Thông tin Hợp đồng

Bước 5: Thực hiện Xác nhận thông tin Hợp đồng

Bước 6: Điền thông tin giao nhận Bảo hiểm

Bước 6: Điền thông tin giao nhận Bảo hiểm

Bước 7: Xác nhận thanh toán qua Ví điện tử AirPay

Bước 8: Chọn nguồn tiền thanh toán

Bước 9: Thông tin thanh toán

Cách 2: Mua bảo hiểm PTI trên trình duyệt Web Mobile

Bước 1: Truy cập website https://etpasaigon.vn/home và chọn loại bảo hiểm muốn mua

Bước 2: Xác nhận loại bảo hiểm muốn mua

Bước 3: Điền “Thông tin Hợp đồng

Bước 3: Chọn “Mua ngay”

Bước 4: Điền thông tin xe đăng kí bảo hiểm, nhấn nút Tiếp tục

Bước 5: Xác nhận thông tin đăng kí bảo hiểm

Bước 6: Xác nhận thanh toán qua Ví điện tử AirPay

Bước 6: Xác nhận thanh toán qua Ví điện tử AirPay

Bước 7: Điền thông tin giao nhận bảo hiểm

Bước 8: Mở ứng dụng AirPay để thực hiện thủ tục thanh toán

Bước 9: Chọn “Thanh toán” để hoàn tất thủ tục thanh toán

Bước 10: Nhập passcode Bước 11: Thông tin hóa đơn Bước 12: Thông báo mua Bảo hiểm thành công

Bước 10: Nhập passcode

Bước 11: Thông tin hóa đơn

Bước 12: Thông báo mua Bảo hiểm thành công

Bước 12: Thông báo mua Bảo hiểm thành công

Cách 3: Mua bảo hiểm PTI trên trình duyệt Web Desktop

Bước 1: Truy cập website https://etpasaigon.vn/home và điền thông tin hợp đồng

Bước 1: Truy cập website https://etpasaigon.vn/home và điền thông tin hợp đồng

Bước 2: Xác nhận thông tin hợp đồng

Bước 2: Xác nhận thông tin hợp đồng

Bước 3: Điền thông tin giao nhận bảo hiểm

Bước 3: Điền thông tin giao nhận bảo hiểm

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán trả qua ví điện tử AirPay, Xác nhận thanh toán

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán trả qua ví điện tử AirPay, Xác nhận thanh toán

Bước 5: Mở ứng dụng AirPay và quét mã để thanh toán.

Leave a Reply