Hướng dẫn Nạp/Rút tiền ví việt từ tài khoản LienVietPostBank

Chủ đề: Hướng dẫn Nạp/Rút tiền ví việt từ tài khoản LienVietPostBank

1/ Đối tượng

Tất cả Khách hàng đã liên kết tài khoản Ví Việt với tài khoản LienVietPostBank

2/ Hướng dẫn

Nạp tiền vào tài khoản Ví từ TK Ngân hàng LienVietPostBank

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt, chọn chức năng Nạp/Rút tiền tại menu trái tiếp tục chọn Nạp tiền.

Bước 2: Chọn phương thức nạp tiền Từ TK Ngân hàng LienVietPostBank rồi nhấn Nạp tiền.

Bước 3: Chọn tài khoản LienVietPostBank nạp tiền, nhập số tiền nạp và chọn Tiếp tục.

Bước 4: Chọn Xác nhận ở trang xác nhận nạp tiền.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) và chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch.

Rút tiền từ Ví về TK LienVietPostBank

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt, Chọn chức năng Nạp/Rút tiền tại menu trái sau đó chọn Rút tiền.

Bước 2: Chọn phương thức rút tiền TK Ngân hàng LienVietPostBank rồi nhấn Rút tiền.

Bước 3: Chọn tài khoản LPB nhận tiền rút về, nhập số tiền yêu cầu rút và chọn Tiếp tục.

Bước 4: Nhấn Xác nhận ở trang xác nhận rút tiền.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn tiếp tục để hoàn tất giao dịch.

Leave a Reply