Cách Nạp tiền từ thẻ quốc tế Visa/MasterCard/JCB qua ví việt

Chủ đề: Cách Nạp tiền từ thẻ quốc tế Visa/MasterCard/JCB

Các bước nạp tiền từ thẻ quốc tế Visa/MasterCard/JCB qua ví việt

Bước 1: Khách hàng đăng nhập trên website Ví Việt, chọn chức năng Nạp/Rút tiền tại menu trái, tiếp tục chọn Nạp tiền.

Bước 2: Chọn phương thức nạp tiền Thẻ quốc tế Visa/MasterCard/JCB, nhấn Nạp tiền.

Bước 3: Nhập Số tiền nạp và nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Chọn Xác nhận ở trang xác nhận nạp tiền.

Bước 5: Nhập số thẻ (gồm 16 chữ số được in trên mặt trước thẻ) số CCV/CSV (gồm 3-4 chữ số in trên mặt sau thẻ) nhập Ngày mở số thẻ (được in trên mặt trước thẻ) và chọn Pay để hoàn thành giao dịch.

Nạp/Rút tại điểm giao dịch Ví Việt

Quý khách vui lòng xem bản đồ để tìm các điểm giao dịch Ví Việt gần nhất và mang giấy tờ tùy thân đến để thực hiện việc nạp/rút tiền vào Ví.

Leave a Reply