Cách thanh toán bảo hiểm GIC, PJICO, AAA trên ví Smartpay

Chủ đề: Cách thanh toán bảo hiểm GIC, PJICO, AAA trên ví Smartpay

– SmartPay chỉ hỗ trợ về phương thức thanh toán và sẽ không chịu trách nhiệm cho những vấn đề phát sinh trong quá trình nhận và sử dụng bảo hiểm xe máy.

Do đó, mọi vấn đề liên quan đến chi tiết từng loại bảo hiểm, cách thức nhận …, Quý khách vui lòng liên hệ bảo hiểm GIC qua số hotline 1800 6786/1900 6486 hoặc email: chamsockhachhang@gic.com.vn để được hỗ trợ.

– SmartPay chỉ hỗ trợ về phương thức thanh toán và sẽ không chịu trách nhiệm cho những vấn đề phát sinh trong quá trình nhận và sử dụng bảo hiểm của PJICO.

Do đó, mọi vấn đề liên quan đến chi tiết từng loại bảo hiểm, cách thức nhận …, Quý khách vui lòng liên hệ bảo hiểm PJICO qua số hotline 1900 545455 để được hỗ trợ.

Cách thanh toán bảo hiểm GIC, PJICO, AAA trên ví Smartpay

Hướng dẫn thanh toán bảo hiểm xe máy GIC trên ví Smartpay

Để tiến hành thanh toán, Quý khách vui lòng tham khảo theo các hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tại giao diện chính, chọn biểu tượng “Bảo hiểm

Bước 2: Chọn “Bảo hiểm xe máy GIC

Bước 3: Xem thông tin bảo hiểm và chọn “Mua ngay

Bước 4: Chọn 1 trong 4 gói bảo hiểm “Basic – G20 – G40 – G 70” và nhấn “Mua ngay

Bước 5: Điền các thông tin theo yêu cầu và chọn “Tiếp tục

Bước 6: Kiểm tra các thông tin đã điền và chọn “Tiếp tục

Bước 7: Kiểm tra số tiền và xác nhận thanh toán.

Hạn mức/số lần thanh toán khi mua bảo hiểm xe máy GIC 

Chi tiết hạn mức thanh toán khi mua bảo hiểm xe máy:

– Mỗi lần thanh toán tối thiểu: 1.000 VND

– Mỗi lần thanh toán tối đa: 5.000.000 VND

– Mỗi ngày thanh toán tối đa: 20.000.000 VND

– Không giới hạn số lượt giao dịch có thể thực hiện

Hướng dẫn thanh toán bảo hiểm sức khỏe PJICO trên ví Smartpay

Để tiến hành thanh toán, Quý khách phải thực hiện định danh và thanh toán theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tại giao diện chính, chọn biểu tượng “Bảo hiểm

Bước 2: Chọn “Bảo hiểm sức khỏe PJICO

Bước 3: Xem thông tin bảo hiểm và chọn “Mua ngay

Bước 4: Chọn 1 trong 2 gói bảo hiểm “sức khỏe cá nhân” hoặc “sức khỏe gia đình“, và chọn “Mua ngay

Bước 5: Điền đầy đủ thông tin bảo hiểm và thông tin cá nhân, và chọn “Tiếp tục

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin đã điền và chọn “Tiếp tục

Bước 7: Kiểm tra số tiến và xác nhận thanh toán

Sau khi thanh toán thành công, Quý khách sẽ nhận được “giấy chứng nhận bảo hiểm” qua email, sau đó Quý khách sẽ nhận được thẻ BH qua địa chỉ đã đăng ký.

Hướng dẫn thanh toán bảo hiểm AAA trên ví Smartpay

Để tiến hành thanh toán, Quý khách phải thực hiện định danh và vui lòng tham khảo theo các hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tại giao diện chính, chọn biểu tượng “Bảo hiểm

Bước 2: Chọn “Thanh toán bảo hiểm – Bảo hiểm AAA

Bước 3: Nhập thông tin “Mã khách hàng/nhân viên” và chọn “Kiểm tra

Bước 4: Chọn số hợp đồng cần thanh toán

Bước 5: Kiểm tra thông tin và xác nhận giao dịch

Leave a Reply