Hướng dẫn cách thanh toán khoản vay tiền qua Ví AirPay

Chủ đề: Hướng dẫn cách thanh toán khoản vay tiền qua Ví AirPay

Các bước thanh toán hóa đơn tài chính qua Ví AirPay

Bước 1: Mở ứng dụng AirPay, chọn dịch vụ thanh toán hóa đơn tài chính

Bước 2: Chọn dịch vụ tài chính cần thanh toán

Bước 2: Chọn dịch vụ tài chính cần thanh toán

Bước 3: Lựa chọn nhập mã số khách hàng

Bước 4: Nhập mã khách hàng

Bước 4: Nhập mã khách hàng

Bước 5: Xác nhận thông tin hóa đơn cần thanh toán, chọn Next

Bước 6: Nhập số tiền muốn thanh toán

Bước 7: Xác nhận thanh toán

Bước 7: Xác nhận thanh toán

Leave a Reply