Cách thanh toán phí bảo hiểm trên app MyBVLife

Chủ đề: Cách thanh toán phí bảo hiểm trên app MyBVLife

MyBVLife là ứng dụng Cổng thông tin khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tiện ích:

– Tra cứu Thông tin hợp đồng bảo hiểm, bao gồm quyền lợi bảo hiểm, quá trình đóng phí, giá trị hợp đồng, Kêt quả Giải quyết quyền lợi bảo hiểm;

– Tra cứu Hóa đơn điện tử, Thông báo thường niên của Hợp đồng;

– Thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến;…

– Đặc biệt, hệ thống cho phép tạo tài khoản trực tuyến rất thuận tiện, đơn giản và bảo mật cao.

Hãy tải ứng dụng và cùng trải nghiệm các dịch vụ này với Bảo Việt Nhân thọ. Phản hồi của Quý khách sẽ giúp Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhằm mang đến dịch vụ tốt nhất tới Quý khách.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng ứng dụng MyBVLife app

Tải app MyBVLife trên App Store/ CH Play

CÁC BƯỚC THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM TRÊN APP MyBVLife

Bước 1: Nhập số Hợp đồng & Thông tin khách hàng => Tra cứu kỳ phí

Lưu ý: Không cần đăng nhập MyBVLife

Bước 2: Lựa chọn kỳ phí hợp đồng

Bước 3: Thực hiện thanh toán (thẻ ATM/thẻ tín dụng/ Internet Banking của BaoVietbank)

CÁC BƯỚC THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM TRÊN APP MyBVLife

TRUY VẤN THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM BẢO VIỆT NHÂN THỌ

Lưu ý: Cần đăng nhập MyBVLife

Bước 1: Truy vấn hợp đồng (3)/”Quy trình đóng phí

Bước 2: Chọn từng Hợp đồng

Bước 3: Chọn kỳ phí tra cứu

TRUY VẤN THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM BẢO VIỆT NHÂN THỌ

Leave a Reply