Hướng dẫn cách thanh toán vé xem phim BHD qua Ví AirPay

Chủ đề: Hướng dẫn cách thanh toán vé xem phim BHD qua Ví AirPay

Lưu ý:

  • Khách hàng cần đưa mã “xxxxxxx” hoặc QR code với nhân viên BHD để vào rạp
  • Khách hàng có thể in vé ra hoặc không cần in
  • Sau khi đặt xong Khách hàng quay ra màn hình => Ví => Vé của tôi sẽ thấy vé

Các bước thanh toán vé xem phim BHD bằng Ví AirPay

Bước 1: Mở ứng  dụng và Chọn BHD trên ứng dụng AirPay

Bước 2: Bạn hãy Chọn Phim muốn đặt vé, rồi chọn Mua vé

Bước 2: Chọn Phim muốn đặt vé, chọn Mua vé

Bước 3: Chọn Chỗ ngồi, chọn tiếp “Xác nhận chỗ ngồi”

Bước 4: Chọn “Xác nhận đặt vé

Bước 4: Chọn "Xác nhận đặt vé"

Bước 5: Lựa chọn hình thức thanh toán, có thể sử dụng tiền từ Ví hoặc từ Tài khoản ngân hàng đã liên kết

Bước 6: Thông tin vé Xem phim đã thực hiện mua thành công

Bước 6: Thông tin vé Xem phim đã thực hiện mua thành công

Leave a Reply