Cách thay đổi nguồn tiền thanh toán trong Ví AirPay

Chủ đề: Cách thay đổi nguồn tiền thanh toán trong Ví AirPay

Các bước đổi nguồn tiền thanh toán trong Ví AirPay

Bước 1: Mở ứng dụng Ví điện tử AirPay. Nhấn vào mục “Tôi”

Bước 2: Chọn mục “Cài đặt”

Bước 3: Chọn “Dịch vụ liên kết”

Bước 3: Chọn "Dịch vụ liên kết"

Bước 4: Chọn 1 dịch vụ liên kết bất kì

Bước 5: Nhấn vào chi tiết liên kết của dịch vụ

Bước 6: Sắp xếp thứ tự Phương thức thanh toán bằng cách nhấn vào biểu tượng 3 sọc ngang và kéo thả như ý muốn.

Bước 6: Sắp xếp thứ tự Phương thức thanh toán bằng cách nhấn vào biểu tượng 3 sọc ngang và kéo thả như ý muốn

👉👉xem thêm: Cách nạp tiền vào ví AirPay tại Quầy ngân hàng

Leave a Reply