Cách thay đổi số điện thoại sử dụng airpay trên Shopee

Chủ đề: Cách thay đổi số điện thoại sử dụng airpay trên Shopee

Các bước thay đổi số điện thoại sử dụng airpay trên Shopee

Bước 1: Tại mục “Tôi” trên ứng dụng Shopee, chọn mục “Thiết lập tài khoản

Bước 2: Chọn “Hồ sơ của tôi

Bước 2: Chọn "Hồ sơ của tôi"

Bước 3: Chọn mục “Điện thoại

Bước 4: Chọn nút “Sửa

Bước 5: Chọn “Thay đổi” để nhập số điện thoại đã xác định.

Lưu ý: Nếu tài khoản Shopee của bạn có liên kết với các tài khoản khác (ví dụ: Ví điện tử AirPay), số điện thoại của các Tài khoản liên kết này cũng sẽ được thay đổi.

Bước 5: Chọn "Thay đổi" để nhập số điện thoại đã xác định

Bước 6: Nhập mật khẩu AirPay hoặc Shopee của bạn để xác nhận

Bước 7: Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đổi số điện thoại. Vì mục đích bảo mật, có thể chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng cung cấp thêm một số thông tin để xác minh (nếu bạn không thấy yêu câu này vui lòng đến bước 9):

– Ngày hết hạn của thẻ Tín dụng/Ghi nợ đã lưu

– Số tài khoản ngân hàng hợp lệ (nếu bạn không sử dụng thẻ Tín dụng/Ghi nợ)

– Mật khẩu tài khoản AirPay (nếu đã liên kết với AirPay)

Bước 8: Nhập mật khẩu đặt lệnh của Ví AirPay

Bước 8: Nhập mật khẩu đặt lệnh của Ví AirPay

Bước 9: Sau khi xác minh tài khoản xong, bạn có thể điền số điện thoại mới. Mã xác minh sẽ được gửi tới số điện thoại mới này.

Bước 10: Nhập mã xác minh mới và nhấn “Xác nhận” để hoàn tất. Bạn đã thay đổi số điện thoại thành công.

Bước 10: Nhập mã xác minh mới và nhấn "Xác nhận" để hoàn tất. Bạn đã thay đổi số điện thoại thành công

Leave a Reply