Cách tính lãi suất ngân hàng, lãi suất tiết kiệm chính xác nhất

Chủ đề: Cách tính lãi suất ngân hàng, lãi suất tiết kiệm chính xác nhất

Tùy vào mỗi loại dịch vụ gửi tiền cũng như ngân hàng mà bạn có những cách tính lãi suất ngân hàng khác nhau. Mức lãi suất tiết kiệm thông thường sẽ do ngân hàng đưa ra và tuân thủ theo các quy định của ngân hàng Nhà Nước.

Trong đó cách tính lãi suất phụ thuộc vào khoản vay hoặc khoản tiền gửi tiết kiệm của người dùng. Ngoài ra mức lãi suất còn có sự biến động theo thời gian và kỳ hạn thanh toán. Cũng như nó sẽ thay đổi theo hình thức cho vay và các gói sản phẩm vay vốn.

Lãi suất ngân hàng là gì?

Lãi suất ngân hàng và một tỷ lệ phần trăm nhất định mà chủ số tiền nhận được khi mang tài sản của mình cho người khác vay. Định nghĩa này đúng trong cả hai trường hợp tiền gửi tiết kiệm và các khoản vay thanh toán dành cho người dùng. Hiện trên thị trường tài chính có rất nhiều dạng lãi suất và cách tính lãi suất ngân hàng khác nhau. Nhưng lãi suất ngân hàng được phân ra làm 2 dạng chính là lãi suất tiền vay và tiền gửi.

👉👉xem thêm: Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất

Cách tính lãi suất ngân hàng bạn nên biết

1/ Cách tính lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn

Các khoản tiền gửi tiết kiệm không xác định được số ngày gửi và kỳ hạn gửi sẽ được quy vào loại tiền gửi không kỳ hạn. Theo đó, phần lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn sẽ là số tiền mà bạn nhận được từ khoản tiền gửi này. Thông thường lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn phát sinh bên trên tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Cụ thể hơn đó là một nguồn tiền được đổ vào tài khoản của bạn nhưng bạn vẫn chưa sử dụng. Cách tính lãi suất ngân hàng tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn được thực hiện như sau: Lãi tiết kiệm = (Số tiền gửi TK * Lãi suất gửi TK không kỳ hạn )/360 ngày * Số ngày thực tế gửi trong kỳ Trong đó:

 • Số tiền gửi TK: Tổng số tiền mà chủ sở hữu gửi vào trong ngân hàng.
 • Lãi suất gửi TK: Mức lãi suất được áp dụng cho các khoản tiền gửi không kỳ hạn.
 • Số ngày thực tế gửi trong kỳ: Tổng số ngày mà khoản tiền được gửi trong ngân hàng.

Ví dụ: bạn gửi vào ngân hàng Agribank 100.000.000Đ với lãi suất không kỳ hạn và 2% tháng, thì số tiền lãi nhận được là: → Lãi suất = (100.000.000 * 2%)/360 * 31 ngày = 156.333Đ

2/ Cách tính lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn

Khi bạn gửi tiền tiết kiệm có thời hạn nghĩa là sau một khoảng thời gian nhất định bạn mới có thể rút được khoảng tiền gửi đó. Bạn có thể chọn mức kỳ hạn mà ngân hàng đưa ra như theo tuần , tháng, quý, hoặc năm tùy theo nhu cầu riêng của từng khách hàng mà có thể chọn mức kỳ hạn bất kỳ.

Công thức tính:

Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm) x số ngày gửi/360.

Hoặc

Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm)/12 x số tháng gửi.

Đối với hình thức gửi tiền tiết kiệm có thời hạn bạn sẽ được nhận một mức lãi suất cao hơn so với gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Nếu rút tiền đúng kỳ hạn như đã cam kết bạn sẽ được nhận toàn bộ mức lãi suất đó. Hiện nay, hầu hết mọi người đều chọn hình thức này.

3/ Tính lãi suất ngân hàng cho khoản vay

Mức lãi suất áp dụng cho tiền vay sẽ có sự khác nhau giữa các ngân hàng cho vay vốn. Chính vì vậy chúng ta chỉ đề cập đến cách tính lãi suất ngân hàng cho khoản tiền vay được áp dụng tại các đơn vị lớn như: Agribank, BIDV, ACB,… Công thức tính tiền vay khi này là: → Lãi suất tiền vay = (Số tiền vay * Lãi suất vay)/365 ngày *  Số ngày vay thực tế Trong đó:

 • Số tiền vay: Tổng số tiền mà người dùng vay vốn tại ngân hàng cho vay.
 • Lãi suất vay: Mức lãi suất được ngân hàng áp dụng cho khoản vay của khách hàng.
 • Số ngày vay thực tế: Tổng số ngày mà khách hàng đã vay số tiền của ngân hàng.

Ví dụ: bạn vay vốn tại ngân hàng ACB số tiền là 50.000.000Đ. Kỳ hạn vay trong vòng 12 tháng với hình thức trả lại hàng tháng và tiền gốc sẽ thanh toán vào cuối kỳ. Mức lãi suất được áp dụng cho khoản vay 50.000.000Đ là 10%/năm. → Lãi tiền vay = (50.000.000Đ * 10%)/360 ngày * 31 ngày = 430.555Đ/tháng

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI MỞ SỔ TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG

Câu 1: Bạn đang thắc mắc không biết cách tính lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng sau khi đáo hạn sẽ như thế nào? Nếu không tất toán sổ tiết kiệm thì khoản tiền tiết kiệm có tiếp tục sinh lãi sau ngày đáo hạn hay không?

Hầu như các ngân hàng đều áp dụng cách tính lãi suất tiết kiệm khi đến ngày đáo hạn mà không tất toán như sau:

Phần lãi sẽ tự động nhập gốc và tài khoản chuyển sang kỳ hạn tiếp theo (cùng kỳ hạn mà bạn đã chọn ban đầu) với lãi suất mới tại thời điểm tái tục. Nếu kỳ hạn gửi tiết kiệm của bạn đã hết áp dụng thì ngân hàng sẽ tự động tái tục theo kỳ hạn ngắn hơn gần với kỳ hạn ban đầu nhất.

Công thức tính lãi suất tiết kiệm là:

Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x Số ngày thực gửi/360

Câu 2: Bạn dành dụm được một khoản tiền nhỏ tính mở sổ tiết kiệm nhưng nhiều khi công việc bận rộn nên quên ngày đáo hạn. Còn nếu bạn đang gửi trong kì hạn mới mà bỗng dưng cần tiền nhưng chưa hết kì hạn tái tục thì lúc tất toán tài khoản, cách tính tiền lãi suất tiết kiệm tính như thế nào?

Tất toán sớm thì tiền lãi sẽ tính theo lãi suất không kì hạn. Số ngày hưởng lãi suất được tính từ ngày đầu tiên của kì hạn mới đến ngày mà bạn tất toán sổ tiết kiệm. Mức lãi cao nhất vào khoảng 1%/năm.

Còn quên ngày đáo hạn, tài khoản tự tái tục, nếu số tiền gửi ban đầu là 100 triệu. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 năm là 7%/năm. Bạn chọn gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm tiền lãi sẽ là 7 triệu đồng.

Sau 1 năm mà không tất toán, ngân hàng mặc định tiền lãi được cộng vào gốc là 107 triệu đồng. Nếu lúc này, lãi suất kỳ hạn năm vào thời điểm tái tục còn 6%/năm thôi thì tài khoản sẽ áp dụng lãi mới này trong kỳ hạn mới.

Trường hợp năm 2 tất toán đúng hạn:

 • Lãi trong kỳ hạn mới này sẽ là 107 x 6% = 6,42 triệu đồng.
 • Tổng cộng tiền lãi 2 năm là 7 + 6,42 = 13,42 triệu.
 • Với tiền gốc ban đầu là 100 triệu đồng sau 2 năm tích lũy thành 113,42 triệu đồng.

Trường hợp năm 2 tất toán sớm vào giữa năm:

 • Giả sử lãi không kỳ hạn vào thời điểm tất toán chỉ có 0,5%. (thường chỉ ở mức dưới 1%)
 • Tiền lãi cho nửa năm thứ 2: 107 x 0,5%/360 x 180 = 0,2675 triệu đồng.
 • Vậy tiền lãi cho một năm rưỡi sẽ là 7 + 0,2675 = 7,2675 triệu đồng.
 • Với tiền gốc ban đầu là 100 triệu đồng thì sau 1,5 năm tích lũy thành 107,2675 triệu đồng.

Câu 3: Ngân hàng giao dịch giờ hành chính mà lúc đó bạn cũng đang làm việc trên công ty, phải xin ra ngoài giải quyết việc riêng cũng hơi bất tiện, có cách nào tất toán sổ tiết kiệm tại nhà không?

Bạn nên sử dụng internet banking hoặc Ngân Hàng Số để mở sổ tiết kiệm online, tất toán tài khoản tiết kiệm online để đỡ mất thời gian đến ngân hàng.

Leave a Reply