Ví việt chuyển tiền đến tài khoản LienVietPostBank và ATM nội địa

Chủ đề: Ví việt Chuyển tiền đến tài khoản LienVietPostBank và thẻ ATM nội địa

1/ Chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng LienVietPostBank

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt và chọn chức năng Chuyển tiền tại menu trái.

Bước 2: Chọn Tài khoản NH LienVietPostBank.

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin bao gồm: Số tài khoản LienVietPostBank người nhận, Số tiền muốn chuyển, nội dung lời nhắn rồi nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Chọn Xác nhận ở trang xác nhận chuyển tiền.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Chuyển tiền để hoàn tất giao dịch.

2/ Chuyển tiền đến số thẻ ATM ngân hàng nội địa

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt và chọn chức năng Chuyển tiền tại menu trái.

Bước 2: Chọn liên ngân hàng qua thẻ ATM.

Bước 3: Nhập Số thẻ ATM và nhấn Kiếm tra số thẻ (có thể lựa chọn từ danh bạ đã lưu tại biểu tượng hình quyển sách) tiếp tục nhập Số tiền, lời nhắn rồi nhấn Chuyển tiền.

Bước 4: Chọn Xác nhận ở trang xác nhận chuyển tiền.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Chuyển tiền để hoàn tất giao dịch.

Leave a Reply