Cách chuyển tiền vimo đến số thẻ Visa/Master/ATM/Tk ngân hàng/sđt di động

Chủ đề: Cách chuyển tiền vimo đến số thẻ Visa/Master/ATM/Tk ngân hàng/sđt di động

Chuyển tiền ví vimo đến số thẻ Visa/Master

Từ menu chính: chọn “Chuyển tiền”

Bước 1: Chọn số thẻ Visa/Master

 • Điền số thẻ visa
 • chọn “Tiếp tục”

Bước 2: Điền số tiền cần chuyển

 • Điền số tiền
 • Điền nội dung chuyển tiền
 • chọn “Tiếp tục”

Bước 3: Chọn nguồn tiền

Hỗ trợ các hình thức nguồn tiền sau:

– Số dư ví Vimo

– Thẻ liên kết

– Thẻ Visa/Master

– Online bằng thẻ tài khoản Ngân Hàng

Bước 4: Xác nhận chuyển tiền

 • Bạn điền mật khẩu hoặc OTP theo yêu cầu hệ thống cho hình thức nguồn tiền tương ứng

Bước 5: Thông báo tình trạng chuyển tiền

Hướng dẫn chuyển tiền ví vimo đến số thẻ ATM

Từ menu chính: chọn “Chuyển tiền”

Bước 1: Chọn số thẻ ATM

 • Trong phần số thẻ ATM chọn ngân hàng
 • Điền số thẻ ATM và họ tên chủ thẻ

Bước 2: Điền số tiền cần chuyển

 • Chọn số
 • Click Tiếp tục

Bước 3: Chọn nguồn tiền

Hỗ trợ các hình thức nguồn tiền sau:

– Số dư ví Vimo

– Thẻ liên kết

– Thẻ Visa/Master

– Online bằng thẻ tài khoản Ngân Hàng

Bước 4: Xác nhận chuyển tiền

 • Bạn điền mật khẩu hoặc OTP theo yêu cầu hệ thống cho hình thức nguồn tiền tương ứng

Bước 5: Thông báo tình trạng chuyển tiền.

Hướng dẫn chuyển tiền đến số tài khoản ngân hàng

Từ menu chính: chọn “Chuyển tiền”

Bước 1: Chọn số tài khoản ngân hàng

 • Trong phần số tài khoản ngân hàng chọn ngân hàng phù hợp
 • Điền Số tài khoản, Họ tên chủ tài khoản, Chi nhánh, Tỉnh/Thành phố
 • Chọn “Tiếp tục”

Bước 2: Điền số tiền cần chuyển

 • Điền số tiền
 • Điền nội dung chuyển tiền
 • Chọn “Tiếp tục”

Bước 3: Chọn nguồn tiền

Hỗ trợ các hình thức nguồn tiền sau:

– Số dư ví Vimo

– Thẻ liên kết

– Thẻ Visa/Master

– Online bằng thẻ tài khoản Ngân Hàng

Bước 4: Xác nhận chuyển tiền

 • Bạn điền mật khẩu hoặc OTP theo yêu cầu hệ thống cho hình thức nguồn tiền tương ứng

Bước 5: Thông báo tình trạng chuyển tiền.

Chuyển tiền đến số điện thoại di động

Từ menu chính: chọn “Chuyển tiền”

Bước 1: Chọn số điện thoại

 • Điền số điện thoại
 • Chọn “Tiếp tục”

Bước 2: Điền số tiền cần chuyển

 • Điền số tiền
 • Điền nội dung chuyển tiền
 • Chọn “Tiếp tục”

Bước 3: Chọn nguồn tiền

Hỗ trợ các hình thức nguồn tiền sau:

– Số dư ví Vimo

– Thẻ liên kết

– Thẻ Visa/Master

– Online bằng thẻ tài khoản Ngân Hàng

Bước 4: Xác nhận chuyển tiền

 • Bạn điền mật khẩu hoặc OTP theo yêu cầu hệ thống cho hình thức nguồn tiền tương ứng

Bước 5: Thông báo tình trạng chuyển tiền

Leave a Reply