Điều kiện lãi suất hồ sơ ứng sổ tiết kiệm TPBank

Chủ đề: Điều kiện lãi suất hồ sơ ứng sổ tiết kiệm TPBank

Bạn có sổ tiết kiệm tại TPBank và bạn đang có nhu cầu sử dụng tiền đột xuất trong khi chưa đến ngày đáo hạn của sổ tiết kiệm? TPBank cấp cho bạn một hạn mức thấu chi dựa trên giá trị sổ tiết kiệm tại TPBank để sử dụng bất cứ khi nào có nhu cầu mà không cần tất toán sổ tiết kiệm.

Đặc điểm & lợi ích ứng sổ tiết kiệm TPBank

Nhận ngay hạn mức tới 80% giá trị gửi tiết kiệm khi mở sổ tiết kiệm

Đăng ký sử dụng toàn bộ hoặc từng phần hạn mức ứng sẵn ngay lập tức qua

  • Dịch vụ Ngân hàng điện tử eBank
  • Hotline 1800 58 58 85 | (84 4) 37 683 683

Lãi suất ứng tiền chỉ 0.69%/tháng tính trên dư nợ thực tế (*)

Không cần cầm cố sổ tiết kiệm, thủ tục đơn giản và thuận tiện nhất

Áp dụng cho cả gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm điện tử

(*) Lãi suất có thể được điều chỉnh theo thực tế lãi suất thị trường

Điều kiện vay

Loại tiền gửi tiết kiệm có thể dùng để đảm bảo cho hạn mức ứng sổ tiết kiệm: Sổ tiết kiệm hoặc Tài khoản tiết kiệm điện tử bằng VNĐ/USD/EURO có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên

Thủ tục và hồ sơ

Lựa chọn mục Đăng ký sử dụng hạn mức Ứng sổ tiết kiệm ngay khi gửi tiết kiệm tại quầy hoặc khi gửi tiết kiệm điện tử và không cần thêm bất cứ thủ tục nào khác

Lãi suất Ứng sổ tiết kiệm TPBank

Lãi suất Vay tối đa Thu nhập tối thiểu Thời hạn vay tối đa
8,28 1 Tỷ Linh hoạt Linh hoạt

Leave a Reply