Hướng dẫn gửi yêu cầu chuyển tiền từ bạn bè với ví việt

Chủ đề: Hướng dẫn gửi yêu cầu chuyển tiền từ bạn bè với ví việt

Khách hàng có thể gửi yêu cầu Chuyển tiền tới một người, hoặc nhiều người đã có tài khoản Ví Việt để thực hiện chuyển tiền cho mình.

1/ Gửi yêu cầu chuyển tiền tới một người

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt và chọn chức năng Chuyển tiền tại menu trái.

Bước 2: Chọn Yêu cầu chuyển tiền từ bạn bè.

Bước 3: Nhập Số điện thoại/Email người nhận yêu cầu, nhập Số tiền, hạn cuối chuyển tiền (quá thời gian này yêu cầu sẽ bị hủy) nội dung lời nhắn rồi nhấn Gửi yêu cầu.

Bước 4: Chọn Xác nhận yêu cầu ở trang xác nhận thông tin yêu cầu chuyển tiền.

Người gửi yêu cầu có thể Hủy yêu cầu chuyển tiền bằng cách xem chi tiết giao dịch và chọn nút Hủy yêu cầu.

2/ Gửi yêu cầu chuyển tiền tới nhiều người

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt và chọn chức năng Chuyển tiền tại menu trái.

Bước 2: Chọn Yêu cầu chuyển tiền từ bạn bè.

Bước 3: Chọn Gửi yêu cầu cho nhiều người.

Bước 4: Nhấn Chọn tệp để nhập danh sách cần yêu cầu chuyển tiền, sau đó nhập hạn cuối chuyển tiền (quá thời gian này yêu cầu sẽ bị hủy) nội dung lời nhắn rồi nhấn Gửi yêu cầu.

Bước 5: Chọn Xác nhận yêu cầu ở trang xác nhận thông tin yêu cầu chuyển tiền.

Người gửi yêu cầu có thể Hủy yêu cầu chuyển tiền bằng cách xem chi tiết giao dịch và chọn nút Hủy yêu cầu

3/ Các bước thực hiện với người nhận yêu cầu

Bước 1: Người nhận yêu cầu Đăng nhập và xem chi tiết Yêu cầu chuyển tiền từ chuông Thông báo hoặc xem ở mục Quản lý giao dịch.

Bước 2: Tại đây người nhận yêu cầu nếu từ chối yêu cầu thì chọn nút Từ Chối. Nếu người nhận đồng ý thì chọn nút Đồng ý.

Bước 3: Người nhận chọn Nguồn tiền và nhập lời nhắn sau đó nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Tiếp tục để hoàn tất giao dịch.

Leave a Reply