So sánh VIB Happy Drive vs Rewards Unlimited Vs Financial Free

Chủ đề: So sánh thẻ VIB Happy Drive vs Rewards Unlimited Vs Financial Free

Chúng ta cùng so sánh về hạn mức thẻ, các tính năng nỗi bật, phí thanh toán, phí rút tiền, lãi suất thẻ, chương trình hoàn tiền điểm thưởng, phí thu nợ tự động, phí giao dịch ngoại tệ điều kiện và hồ sơ mở thẻ tín dụng,…của 2 thẻ tín dụng VIB Happy Drive vs Rewards Unlimited Vs Financial Free.

Bảng so sánh 2 loại thẻ tín dụng VIB Happy Drive vs Rewards Unlimited Vs Financial Free

Dưới đây là bảng so sánh 3 loại thẻ tín dụng VIB happy drive vs Rewards Unlimited Vs Financial Free của ngân hàng quốc tế VIB:

VIB Rewards Unlimited

VIB Rewards Unlimited

VIB Happy Drive

VIB Happy Drive

VIB Financial Free

VIB Financial Free

HẠN MỨC TÍN DỤNG

Hạn mức lên đến 200 triệu đồng Hạn mức lên đến 600 triệu đồng Hạn mức lên đến 50 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tặng điểm không giới hạn đến 5 lần cho mọi giao dịch Tặng đến 500 lít xăng trong năm

Hoàn tiền 30% phí dịch vụ tại Trung tâm/Xưởng bảo dưỡng xe ô tô

Rút tiền không giới hạn đến 100% hạn mức

PHÍ THƯỜNG NIÊN

Thẻ chính 499.000 VNĐ

Thẻ phụ 299.000 VNĐ

Thẻ chính 899.000 VNĐ

Thẻ phụ 599.000 VNĐ

Miễn phí thường niên trọn đời

PHÍ THANH TOÁN CHẬM

4%/số tiền chậm thanh toán (tối thiểu: 200.000 VNĐ, tối đa: 2.000.000 VNĐ)

Áp dụng trên toàn bộ dư nợ cuối kỳ chưa thanh toán theo thông báo của Bảng sao kê Thẻ tín dụng hàng tháng.

4%/số tiền chậm thanh toán (tối thiểu: 200.000 VNĐ, tối đa: 2.000.000 VNĐ)

Áp dụng trên toàn bộ dư nợ cuối kỳ chưa thanh toán theo thông báo của Bảng sao kê Thẻ tín dụng hàng tháng.

4%/số tiền chậm thanh toán (tối thiểu: 200.000 VNĐ, tối đa: 2.000.000 VNĐ)

Áp dụng trên toàn bộ dư nợ cuối kỳ chưa thanh toán theo thông báo của Bảng sao kê Thẻ tín dụng hàng tháng.

PHÍ RÚT TIỀN DƯ CÓ TỪ THẺ TÍN DỤNG

3% số tiền rút (tối thiểu: 100.000 VNĐ, không áp dụng trong trường hợp thanh lý Thẻ) 3% số tiền rút (tối thiểu: 100.000 VNĐ, không áp dụng trong trường hợp thanh lý Thẻ) 3% số tiền rút (tối thiểu: 100.000 VNĐ, không áp dụng trong trường hợp thanh lý Thẻ)

PHÍ GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

3,5% (tối thiểu: 10.000 VNĐ) 3% (tối thiểu: 10.000 VNĐ)

Miễn phí trong 03 kỳ sao kê đầu tiên từ ngày phát hành thẻ lần đầu

3% (tối thiểu: 10.000 VNĐ)

PHÍ THU NỢ TỰ ĐỘNG

Thu nợ tối thiểu: Miễn phí

Thu nợ tối đa: 10.000

Miễn phí nếu số dư trung bình tài khoản thanh toán đăng ký thu nợ tự động đạt tối thiểu 2 triệu trong tháng liền trước hoặc tổng chi tiêu (bao gồm giao dịch thanh toán tại POS/ Internet và rút tiền mặt) của sao kê được trích nợ tự động đạt tối thiểu 5 triệu

Thu nợ tối thiểu: Miễn phí

Thu nợ tối đa: 10.000

Miễn phí nếu số dư trung bình tài khoản thanh toán đăng ký thu nợ tự động đạt tối thiểu 2 triệu trong tháng liền trước hoặc tổng chi tiêu (bao gồm giao dịch thanh toán tại POS/ Internet và rút tiền mặt) của sao kê được trích nợ tự động đạt tối thiểu 5 triệu

Thu nợ tối thiểu: Miễn phí

Thu nợ tối đa: 10.000

Miễn phí nếu số dư trung bình tài khoản thanh toán đăng ký thu nợ tự động đạt tối thiểu 2 triệu trong tháng liền trước hoặc tổng chi tiêu (bao gồm giao dịch thanh toán tại POS/ Internet và rút tiền mặt) của sao kê được trích nợ tự động đạt tối thiểu 5 triệu

LÃI SUẤT

Miễn lãi lên đến 55 ngày

2.83%/ tháng

Miễn lãi lên đến 55 ngày

2.42%/ tháng

0% cho 03 tháng đầu tiên

3%/tháng cho các tháng tiếp theo

CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TIỀN, ĐIỂM THƯỞNG

Gấp 5 lần tích lũy điểm thưởng

1.000 VNĐ = 1 điểm cho tất cả các loại chi tiêu

1.000 VNĐ = 5 điểm cho chi tiêu tại siêu thị & Trung tâm mua sắm

Tặng thêm 5.000 điểm cho mỗi 10 triệu đồng chi tiêu, điểm thưởng không bao giờ hết hạn

Tặng 5 lít xăng Cho mỗi 10 triệu VNĐ chi tiêu tích lũy (tối đa 500 lít xăng/năm)

Không giới hạn thời gian tích lũy

Không áp dụng

ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG

Bạn có thể chủ động đổi lít xăng tích lũy thành phiếu mua xăng, phí thường niên, tiền mặt, quà tặng thông qua MyVIB với thao tác chưa đầy 30 giây. Bạn có thể chủ động đổi lít xăng tích lũy thành phiếu mua xăng, phí thường niên, tiền mặt, quà tặng thông qua MyVIB với thao tác chưa đầy 30 giây. Không áp dụng

ĐIỀU KIỆN MỞ THẺ TÍN DỤNG

Quốc tịch: Người Việt Nam

Địa chỉ cư trú/làm việcTại các tỉnh/thành phố có Chi nhánh/ Phòng giao dịch của VIB

Độ tuổi chủ thẻ chính: từ đủ 20 tuổi đến 65 tuổi

Chủ thẻ phụ: từ đủ 15 tuổi trở lên

Thu nhập: Thu nhập trung bình tối thiểu trong 3 tháng gần nhất: 10 triệu đồng

Lịch sử tín dụng: Không có nợ xấu trong vòng 2 năm gần nhất

Các yêu cầu khácTheo quy định VIB từng thời kỳ

Quốc tịch: Người Việt Nam

Địa chỉ cư trú/làm việcTại các tỉnh/thành phố có Chi nhánh/ Phòng giao dịch của VIB

Độ tuổi chủ thẻ chính: từ đủ 20 tuổi đến 65 tuổi

Chủ thẻ phụ: từ đủ 15 tuổi trở lên

Thu nhậpThu nhập trung bình tối thiểu trong 3 tháng gần nhất: 15 triệu đồng.

Lịch sử tín dụng: Không có nợ xấu trong vòng 2 năm gần nhất

Các yêu cầu khácTheo quy định VIB từng thời kỳ

Quốc tịch: Người Việt Nam

Địa chỉ cư trú/làm việcTại các tỉnh/thành phố có Chi nhánh/ Phòng giao dịch của VIB

Độ tuổi chủ thẻ chính: từ đủ 20 tuổi đến 65 tuổi

Chủ thẻ phụ: từ đủ 15 tuổi trở lên

Thu nhập: Thu nhập trung bình tối thiểu trong 3 tháng gần nhất: 7 triệu đồng.

Lịch sử tín dụng: Không có nợ xấu trong vòng 2 năm gần nhất

Các yêu cầu khácTheo quy định VIB từng thời kỳ

HỒ SƠ MỞ THẺ TÍN DỤNG

Hồ sơ nhân thân: Bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Bản sao Hộ khẩu

Hồ sơ chứng minh thu nhập: Bản sao hợp đồng lao động/Quyết định bổ nhiệm và Bản gốc Sao kê lương

Hồ sơ nhân thân: Bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Bản sao Hộ khẩu

Hồ sơ chứng minh thu nhập: Bản sao hợp đồng lao động/Quyết định bổ nhiệm và Bản gốc Sao kê lương

Hồ sơ nhân thân: Bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Bản sao Hộ khẩu

Hồ sơ chứng minh thu nhập: Bản sao hợp đồng lao động/Quyết định bổ nhiệm và Bản gốc Sao kê lương

CÁC LOẠI PHÍ KHÁC

Phí quản lý giao dịch đồng Việt Nam ở nước ngoài: 0.8% (tối thiểu: 1.000 VNĐ)

Phí phát hành/cấp lại mã PIN giấy: 50.000 VNĐ

Phí phát hành lại thẻ: 100.000 VNĐ

Phí thay thế thẻ: 100.000 VNĐ

Phí phát hành nhanh/thay thế thẻ nhanh: 200.000 VNĐ

Phí chọn số thẻ: 500.000 VNĐ

Phí thay thế Thẻ mất cắp/thất lạc: 250.000 VNĐ

Phí gia hạn thẻ: Miễn phí

Phí thay đổi hạn mức thẻ: 100.000 VNĐ

Phí thay đổi hình thức bảo đảm thẻ: Miễn phí

Phí thay đổi tài sản bảo đảm: 100.000 VNĐ

Phí thay đổi sản phẩm thẻ: 399.000 VNĐ

Phí thu nợ tự động không thành công: 10.000 VNĐ

Phí cấp lại sao kê/bản sao chứng từ giao dịch: 100.000 VNĐ

Phí yêu cầu gửi sao kê qua đường bưu điện: 50.000 VNĐ

Phí dịch vụ nhận tiền qua thẻ quốc tế MasterCard (MoneySend): 50.000 VNĐ

Phí tất toán trả góp trước hạn: 2%/dư nợ trả góp còn lại (tối thiểu: 200.000 VNĐ)

Phí xác nhận hạn mức tín dụng: 100.000 VNĐ

Phí quản lý giao dịch đồng Việt Nam ở nước ngoài: 0.8% (tối thiểu: 1.000 VNĐ)

Phí phát hành/cấp lại mã PIN giấy: 50.000 VNĐ

Phí phát hành lại thẻ: 200.000 VNĐ

Phí thay thế thẻ: 200.000 VNĐ

Phí phát hành nhanh/thay thế thẻ nhanh: 200.000 VNĐ

Phí chọn số thẻ: 500.000 VNĐ

Phí thay thế Thẻ mất cắp/thất lạc: 250.000 VNĐ

Phí gia hạn thẻ: Miễn phí

Phí thay đổi hạn mức thẻ: 100.000 VNĐ

Phí thay đổi hình thức bảo đảm thẻ: Miễn phí

Phí thay đổi tài sản bảo đảm: 100.000 VNĐ

Phí thay đổi sản phẩm thẻ: 299.000 VNĐ

Phí thu nợ tự động không thành công: Miễn phí

Phí cấp lại sao kê/bản sao chứng từ giao dịch: 50.000 VNĐ

Phí yêu cầu gửi sao kê qua đường bưu điện: 50.000 VNĐ

Phí dịch vụ nhận tiền qua thẻ quốc tế MasterCard (MoneySend): 50.000 VNĐ

Phí tất toán trả góp trước hạn: Miễn phí

Phí xác nhận hạn mức tín dụng: 50.000 VNĐ

Phí quản lý giao dịch đồng Việt Nam ở nước ngoài: 0.8% (tối thiểu: 1.000 VNĐ)

Phí phát hành/cấp lại mã PIN giấy: 50.000 VNĐ

Phí phát hành lại thẻ: 100.000 VNĐ

Phí thay thế thẻ: 100.000 VNĐ

Phí phát hành nhanh/thay thế thẻ nhanh: 200.000 VNĐ

Phí chọn số thẻ: 500.000 VNĐ

Phí thay thế Thẻ mất cắp/thất lạc: 250.000 VNĐ

Phí gia hạn thẻ: Miễn phí

Phí thay đổi hạn mức thẻ: 100.000 VNĐ

Phí thay đổi hình thức bảo đảm thẻ: Miễn phí

Phí thay đổi tài sản bảo đảm: 100.000 VNĐ

Phí thay đổi sản phẩm thẻ: 499.000 VNĐ

Phí thu nợ tự động không thành công: 10.000 VNĐ

Phí cấp lại sao kê/bản sao chứng từ giao dịch: 100.000 VNĐ

Phí yêu cầu gửi sao kê qua đường bưu điện: 50.000 VNĐ

Phí dịch vụ nhận tiền qua thẻ quốc tế MasterCard (MoneySend): 50.000 VNĐ

Phí tất toán trả góp trước hạn: 2%/dư nợ trả góp còn lại (tối thiểu: 200.000 VNĐ)

Phí xác nhận hạn mức tín dụng: 100.000 VNĐ

Xem thêm: So sánh 3 thẻ VIB Happy Drive vs Travel Elite vs Cash Back

Leave a Reply