Hướng dẫn cách chuyển tiền đến tài khoản Ví Việt

Chủ đề: Hướng dẫn cách chuyển tiền đến tài khoản Ví Việt

Quý khách có thể chuyển tiền đến những người đã có tài khoản Ví và những người không có tài khoản Ví qua số điện thoại.

Các bước chuyển tiền đến tài khoản Ví Việt

1.1/ Người chuyển tiền

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt và chọn chức năng Chuyển tiền tại menu trái.

Bước 2: Chọn phương thức Chuyển tiền qua Số điện thoại/Tài khoản Ví.

Bước 3: Nhập Số điện thoại hoặc số tài khoản Ví người nhận (có thể lựa chọn từ danh bạ đã lưu tại biểu tượng hình quyển sách) tiếp tục nhập Số tiền muốn chuyển và Lời nhắn rồi nhấn Chuyển tiền.

Bước 4: Chọn Xác nhận ở trang xác nhận chuyển tiền.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Chuyển tiền để hoàn tất giao dịch.

1.2/ Người nhận tiền

– Đối với người đã có tài khoản Ví Việt: người nhận sẽ nhận được thông báo và Số tiền sẽ được chuyển ngay vào tài khoản Ví Việt cả người nhận.

– Đối với người chưa có tài khoản Ví Việt: người nhận sẽ nhận được tin nhắn SMS hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản trong vòng 7 ngày. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, người nhận sẽ lập tức nhận được tiền vào tài khoản Ví Việt.

Leave a Reply