Hướng dẫn cách thanh toán FPT Play qua airpay

Chủ đề: Hướng dẫn cách thanh toán FPT Play qua airpay

Các bước thanh toán FPT Play qua airpay

Bước 1: Mở ứng dụng AirPay, chọn “Hóa đơn

Bước 2: Chọn “Truyền hình

Bước 3: Chọn “FPT Play

Bước 3: Chọn "FPT Play"

Bước 4: Nhấn vào biểu tượng “Nhập số tham chiếu

Bước 5: Nhập Mã khách hàng

Bước 6: Chọn gói dịch vụ muốn thanh toán, sau đó nhấn “Tiếp

Bước 6: Chọn gói dịch vụ muốn thanh toán, sau đó nhấn "Tiếp"

Bước 7: Chọn thời gian gói dịch vụ muốn thanh toán

Bước 8: Kiểm tra số tiền và chọn “Tiếp

Bước 9: Chọn nguồn tiền để thanh toán và sau đó chọn “Tiếp

Bước 9: Chọn nguồn tiền để thanh toán và sau đó chọn "Tiếp"

Bước 10: Nhập mật khẩu đặt lệnh

Bước 11: Hoàn tất giao dịch, nhấn để xem chi tiết giao dịch

Bước 12: Thông tin chi tiết của giao dịch đã thanh toán

Bước 12: Thông tin chi tiết của giao dịch đã thanh toán

Leave a Reply