Hướng dẫn cách Thanh toán hoá đơn qua ví moca

Chủ đề: Hướng dẫn cách Thanh toán hoá đơn qua ví moca

Hướng dẫn chi tiết cách Thanh toán hoá đơn qua ví moca

Các bước cách Thanh toán hoá đơn qua ví điện tử moca

1/ Hướng dẫn thanh toán khách hàng có phát sinh dư nợ

Để thanh toán khách hàng có phát sinh dư nợ các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Màn hình ứng dụng moca

Bước 2: Chọn thanh toán hoá đơn> chọn biểu tượng tiện ích

Bước 3: Chọn nhà cung cấp dịch vụ cần thanh toán

Chọn nhà cung cấp dịch vụ cần thanh toán

Bước 4: Nhập mã khách hàng chọn (i) xem hướng dẫn xem mã khách hàng của bạn

Bước 5: Thanh toán dư nợ phát sinh và đăng ký nhận thông báo thanh toán vào kỳ tiếp theo

Bước 6: Lựa chọn nguồn tiền danh sách các thẻ đã liên kết, nhập mã giảm giá nếu có và Xác thực bảo mật thanh toán.

Lựa chọn nguồn tiền danh sách các thẻ đã liên kết, nhập mã giảm giá nếu có và Xác thực bảo mật thanh toán

Bước 7: Thanh toán thành công

Bước 7: Thanh toán thành công

2/ Hướng dẫn thanh toán khách hàng chưa phát sinh dư nợ

Bước 1: Màn hình ứng dụng moca

Bước 2: Chọn thanh toán hoá đơn> chọn biểu tượng tiện ích

Bước 3: Chọn nhà cung cấp dịch vụ cần thanh toán

Bước 4: Nhập mã khách hàng chọn (i) xem hướng dẫn xem mã khách hàng của bạn

Bước 5: Chưa có dự nợ phát sinh trong kỳ và chọn đăng ký nhận thông báo thanh toán vào kỳ tiếp theo.

Bước 6: Hệ thống tự động thông báo dư nợ phát sinh hàng tháng. Chạm vào thông báo và thanh toán

Bước 7: Lựa chọn nguồn tiền và xác thực bảo mật thanh toán

Bước 8: Thanh toán dư nợ thành công

Leave a Reply