Hướng dẫn cách xóa liên kết dịch vụ trong Ví AirPay

Chủ đề: Hướng dẫn cách xóa liên kết dịch vụ trong Ví AirPay

Các bước xóa liên kết dịch vụ trong Ví AirPay

Bước 1: Mở ứng dụng Ví điện tử AirPay. Nhấn vào mục “Tôi”

Bước 2: Chọn mục “Cài đặt”

Bước 3: Chọn “Dịch vụ liên kết”

Bước 3: Chọn "Dịch vụ liên kết"

Bước 4: Chọn dịch vụ liên kết muốn xóa

Bước 5: Chọn “Xóa liên kết”

Bước 6: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa dịch vụ liên kết.

Bước 6: Nhấn "Đồng ý" để xác nhận xóa dịch vụ liên kết

Leave a Reply