Hướng dẫn khóa/ mở thẻ tín dụng home credit

Chủ đề: Hướng dẫn khóa/ mở thẻ tín dụng home credit

Hướng dẫn khóa thẻ tín dụng Home Credit tạm thời

Bước 1: Chọn “Thẻ tín dụng” và chọn “Xem chi tiết thẻ tín dụng”

Bước 2: Chọn “Cài đặt thẻ”

Bước 3: Chọn “Tạm khoá thẻ”

Hướng dẫn khóa/ mở thẻ tín dụng home credit 1

Bước 4: Nhập “Mật khẩu” rồi bấm “Xác nhận”

Bước 5: Thẻ đã được “tạm khoá” thành công

Hướng dẫn khóa/ mở thẻ tín dụng home credit 2

Hướng dẫn mở khóa thẻ tín dụng home credit

Bước 1: Chọn “Thẻ tín dụng”, sau đó nhấn vào biểu tượng ổ khóa đỏ

Bước 2: Nhập “Mật khẩu” rồi bấm “Đồng ý

Nhập “Mật khẩu” rồi bấm “Đồng ý

Bước 3: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký hợp đồng

Bước 4: Thẻ đã được mở khoá thành công

Nhập “Mật khẩu” rồi bấm “Đồng ý

Leave a Reply