Hướng dẫn nhập Mã Coupon airpay vào “Ví Voucher”

Chủ đề: Hướng dẫn nhập Mã Coupon airpay vào “Ví Voucher”

Các bước nhập Mã Coupon airpay vào “Ví Voucher”

Bước 1: Mở Ví AirPay, chọn “Ví Voucher”

Bước 2: Chọn “Chọn Coupon”

Bước 3: Nhập mã Coupon mà AirPay hoặc chương trình khuyến mãi cung cấp cho bạn

Bước 3: Nhập mã Coupon mà AirPay hoặc chương trình khuyến mãi cung cấp cho bạn

Bước 4: Chọn “Thêm”

Bước 5: Chọn coupon tương ứng để kiểm tra thông tin

Bước 6: Tìm hiểu thông tin coupon. Bạn có thể chọn “Sử dụng ngay” để sử dụng.

Bước 6: Tìm hiểu thông tin coupon. Bạn có thể chọn "Sử dụng ngay" để sử dụng

Leave a Reply