Hướng dẫn rút tiền airpay từ ngân hàng đã liên kết

Chủ đề: Hướng dẫn rút tiền airpay từ ngân hàng liên kết

Các bước rút tiền airpay từ ngân hàng đã liên kết

Để rút tiền airpay từ ngân hàng đã liên kết các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng “Ví tiền” tại trang chủ ứng dụng;

Bước 2: Chọn biểu tượng “Rút tiền”;

Bước 2: Chọn biểu tượng "Rút tiền"

Bước 3: Nhập số tiền cần rút và chọn “Tiếp”;

Bước 4: Nhập mật khẩu đặt lệnh và giao dịch rút tiền thành công.

Bước 4: Nhập mật khẩu đặt lệnh và giao dịch rút tiền thành công

Leave a Reply