Hướng dẫn cách thanh toán khoản vay tiền online lendbox🥇

Chủ đề: Hướng dẫn cách thanh toán khoản vay tiền online lendbox

Bạn nhớ thanh toán đúng hạn cho lendbox.vn nhé. Việc này sẽ giúp Người vay tránh được việc phải thanh toán thêm các khoản phí phạt phát sinh không đáng có.

Ngoài ra, Người vay có lịch sử thanh toán đúng hạn thường xuyên sẽ được tiếp cận các gói vay có giá trị cao với lãi suất giảm mạnh, và sẽ thường được nhận mã khuyến mãi giảm lãi suất cho các lần vay kế tiếp.

Cách thanh toán khoản vay tiền trực tuyến lendbox

Người đi vay thanh toán khoản vay tiền online lendbox qua chuyển khoản ngân hàng cho Nhà đầu tư của Lendbox, thông tin của Nhà đầu tư được hiển thị ngay trong app Lendbox.

Thanh toán lendbox qua ngân hàng điện tử

Bước 1: Đăng nhập vào website Lenbox và xem khoản vay

Bước 2: Nhấn nút “Thanh toán” và chọn tab “Tài khoản Lendbox”

Hướng dẫn cách thanh toán khoản vay tiền online lendbox🥇 1

Bước 3: Lựa chọn tài khoản bạn muốn chuyển tới và xem thông tin ngân hàng, nội dung chuyển tiền

Hướng dẫn cách thanh toán khoản vay tiền online lendbox🥇 2

Bước 4: Đăng nhập vào website Lenbox và xem khoản vay

Bước 5: Nhấn nút “Thanh toán” và chọn tab “Tài khoản Lendbox”

Hướng dẫn cách thanh toán khoản vay tiền online lendbox🥇 3

Mô hình hoạt động của sàn Lendbox?

Trả lời: Mô hình hoạt động của sàn Lendbox là ứng dụng công nghệ để kết nối trực tiếp Nhà đầu tư và Người đi vay:

  • Người đi vay đăng ký vay một lần duy nhất.
  • Cho phép người đi vay tiếp cận đồng thời với nhiều Nhà đầu tư
  • Việc kết nối diễn ra chỉ trong vài phút.
  • Kết nối 100% online trên máy tính hoặc thiết bị di động

Câu hỏi thường gặp liên quan đến thanh toán khoan vay trực tuyến lendbox

Khi đến hạn thanh toán thì thanh toán tại đâu?

Trả lời: Người đi vay thanh toán khoản vay qua chuyển khoản ngân hàng cho Nhà đầu tư của Lendbox, thông tin của Nhà đầu tư được hiển thị ngay trong app Lendbox.

Tại sao phải thanh toán đúng hạn?

Trả lời: Thanh toán đúng hạn sẽ giúp Người vay tránh được việc phải thanh toán thêm các khoản phí phạt phát sinh không đáng có. Ngoài ra, Người vay có lịch sử thanh toán đúng hạn thường xuyên sẽ được tiếp cận các gói vay có giá trị cao với lãi suất giảm mạnh, và sẽ thường được nhận mã khuyến mãi giảm lãi suất cho các lần vay kế tiếp.

Phí phạt chậm thanh toán được tính như thế nào?

Trả lời: Phí phạt thanh toán quá hạn sẽ được tính bằng: 50.000 VND + 1% x (số tiền Khách Hàng đã đăng ký vay) x (số ngày quá hạn). Tổng số phí phạt không vượt quá 50% số tiền của khoản vay quá hạn. Ví dụ: Người vay đã vay gói 1.000.000 VND và hiện đã quá hạn 3 ngày, số tiền cần thanh toán ở thời điểm hiện tại sẽ là : 50.000 VND + 3 x 1% x 1.000.000 VND = 80.000 VND

Leave a Reply