Hướng dẫn thanh toán mua vé Jump Arena qua airpay

Chủ đề: Hướng dẫn thanh toán mua vé Jump Arena qua airpay

Lưu ý: Trong mọi trường hợp vé/mã thẻ/code/mã số thành viên đã được cung cấp thành công cho khách hàng để sử dụng tại các địa điểm của Jump Arena, khách hàng phải có nghĩa vụ tự bảo mật. AirPay không chịu bất cứ trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan nào nếu khách hàng để lộ thông tin vé/mã thẻ/code/mã số thành viên đã được cung cấp thành công.

Các bước thanh toán mua vé Jump Arena qua ví điện tử airpay

Bước 1: Chọn mục sản phẩm “Jump Arena” trên ứng dụng Ví điện tử AirPay

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ bạn muốn mua và bấm “Mua ngay” khi hoàn tất lựa chọn

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ bạn muốn mua và bấm "Mua ngay" khi hoàn tất lựa chọn

Bước 3: Trong trang “Lựa chọn hình thức thanh toán”, tùy chọn hình thức thanh toán bạn muốn dùng. Nhấn “Trả ngay

Bước 4: Nhập Mật Khẩu Đặt Lệnh để  xác nhận thanh toán

Bước 5: Hoàn tất thanh toán, chọn “Xem vé

Bước 5: Hoàn tất thanh toán, chọn "Xem vé"

Khi đến Jump Arena, khách hàng thực hiện các bước sau:

Bước 6: Bấm vào vé để sử dụng

Bước 7: Trình mã vạch cho nhân viên soát vé tại Jump Arena

Bước 8: Khách hàng vui lòng chọn vào mục “Đã sử dụng”  sau khi đã sử dụng vé để có thể theo dõi vé đã sử dụng hay chưa tại Ví điện tử AirPay.

Bước 8: Khách hàng vui lòng chọn vào mục "Đã sử dụng"  sau khi đã sử dụng vé để có thể theo dõi vé đã sử dụng hay chưa tại Ví điện tử AirPay

Leave a Reply