Hướng dẫn thanh toán phí bảo hiểm trên ví viettelpay

Chủ đề: Hướng dẫn thanh toán phí bảo hiểm trên ví viettelpay

TRong bào viết này vayonline.org xin hướng dẫn Anh/ Chị thanh toán phí Bảo hiểm MB Ageas Life, Bảo hiểm AAA, Bảo hiểm Prudential, Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm FWD trên ví điện tử viettelpay nhanh chóng và tiện lợi.

Cách thanh toán phí Bảo hiểm MB Ageas Life, AAA, Prudential, Bảo Việt, FWD trên viettelpay

Hướng dẫn chi tiết:

1/ Các bước thanh toán phí Bảo hiểm MB Ageas Life trên viettelpay

Bước 1: Chọn Tài chính, bảo hiểm

Bước 2: Chọn Bảo hiểm MB Ageas Life

Bước 3: Nhập Hình thức truy vấn thông tin

thanh toán phí Bảo hiểm MB Ageas Life trên viettelpay

thanh toán phí Bảo hiểm MB Ageas Life trên viettelpay

Bước 4: Truy vấn thông tin khách hàng thành công

Bước 5: Xác nhận giao dịch

thanh toán phí Bảo hiểm MB Ageas Life trên viettelpay

thanh toán phí Bảo hiểm MB Ageas Life trên viettelpay

2/ Các bước thanh toán phí Bảo hiểm AAA trên viettelpay

Bước 1: Chọn Tài chính, bảo hiểm

Bước 2: Chọn Bảo hiểm AAA

Bước 3: Nhập số CMND/CCCD

Bước 4: Nhập số tiền thanh toán (tối thiểu 10.000NVĐ)

Bước 5: Xác nhận giao dịch

– Kiểm tra thông tin, chọn nguồn tiền, chọn Thanh toán.

– Nhập PIN, OTP để thực hiện giao dịch.

Các bước thanh toán phí Bảo hiểm AAA trên viettelpay

Thanh toán phí Bảo hiểm AAA trên viettelpay (bước 3, 4, 5)

3/ Các bước thanh toán phí Bảo hiểm Bảo Việt trên viettelpay

Bước 1: Chọn Tài chính, bảo hiểm

Bước 2: Chọn Bảo hiểm Bảo Việt

Bước 3: Nhập mã số hợp đồng

Bước 4: Nhập số tiền thanh toán

Bước 5: Xác nhận giao dịch

– Kiểm tra thông tin, chọn nguồn tiền, chọn Thanh toán.

– Nhập PIN, OTP để thực hiện giao dịch.

4/ Các bước thanh toán phí Bảo hiểm Prudential trên viettelpay

Bước 1: Chọn Tài chính, bảo hiểm

Bước 2: Chọn Bảo hiểm Prudential

Bước 3: Nhập thông tin tra cứu

– Chọn tra cứu “Qua số CMND” hoặc “Qua số hợp đồng”

– Nhập thông tin tương ứng đã chọn

– Chọn “Kiểm tra”

Bước 4: Nhập số tiền thanh toán

Bước 5: Xác nhận giao dịch

– Kiểm tra thông tin, chọn nguồn tiền, chọn Thanh toán.

– Nhập PIN, OTP để thực hiện giao dịch.

5/ Các bước thanh toán phí Bảo hiểm FWD trên viettelpay

Bước 1: Chọn Tài chính, bảo hiểm

Bước 2: Chọn Bảo hiểm FWD

Bước 3: Nhập Hợp đồng/Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

  • Bấm kiểm tra

Bước 4: Truy vấn thông tin khách hàng thành công

Bước 5: Xác nhận giao dịch

  • Nhập OTP xác nhận giao dịch thanh toán

Leave a Reply