Hướng dẫn Liên kết Ví việt với ngân hàng LienVietPostBank

Chủ đề: Hướng dẫn Liên kết Ví việt với ngân hàng LienVietPostBank

Hướng dẫn Liên kết Ví việt với ngân hàng LienVietPostBank

Các bước Liên kết Ví việt với ngân hàng LienVietPostBank

1/ Điều kiện áp dụng

Áp dụng với Khách hàng thỏa mãn một trong 2 điều kiện sau:

– Khách hàng có tài khoản Ví đã xác thực qua Internet banking của Ngân hàng LienVietPostBank.

– Khách hàng có tài khoản Ví đã xác thực tại quầy giao dịch Ngân hàng LienVietPostBank.

2/ Các bước thực hiện

a) Khách hàng có tài khoản Ví đã xác thực qua Internet banking của LienVietPostBank.

Bước 1: Đăng nhập website Ví Việt.

Bước 2: Vào menu cài đặt, bấm chọn Liên kết thẻ/TK ngân hàng.

Bước 3: Tại trang liên kết tài khoản ngân hàng, chọn mục thẻ/tài khoản LienVietPostBank rồi bấm Liên kết.

Bước 4: Tại trang danh sách thẻ/TK ngân hàng, bấm vào nút Thêm mới.

Bước 5: Khách hàng nhập chính xác số tài khoản LienVietPostBank và tên đăng nhập internet Banking LPB sau đó nhấn Cập nhật.

Bước 6: Nhập Mã xác thực (OTP) được hệ thống gửi đến số điện thoại đăng ký Internet banking và nhấn Liên kết để hoàn tất.

b) Khách hàng có tài khoản Ví đã xác thực tại quầy giao dịch Ngân hàng LienVietPostBank.

Bước 1: Đăng nhập website Ví Việt.

Bước 2: Vào menu Cài đặt, bấm chọn Liên kết thẻ/TK ngân hàng.

Bước 3: Tại trang liên kết tài khoản ngân hàng, chọn mục Thẻ/tài khoản LienVietPostBank rồi nhấn Liên kết.

Bước 4: Tại trang danh sách thẻ/TK ngân hàng bấm chọn Thêm mới.

Bước 5: Khách hàng nhập chính xác số tài khoản LienVietPostBank sau đó nhấn Cập nhật.

Bước 6: Nhập Mã xác thực (OTP) được hệ thống gửi đến số điện thoại đăng ký xác thực Ví và nhấn Liên kết để hoàn tất.

Hệ thống sẽ thông báo liên kết thành công

Leave a Reply