Lợi ích khi gửi tiết kiệm online tại ngân hàng VIB

Chủ đề: Lợi ích khi gửi tiết kiệm online tại ngân hàng VIB

Gửi tiết kiệm trực tuyến tại VIB có nhiều lợi ích: Lãi suất cạnh tranh, cộng thêm lãi suất đến 0.1% khi đăng ký gửi tiết kiệm trực tuyến. Loại tiền gửi đa dạng (VNĐ, USD, AUD, EUR) và kỳ hạn gửi đa dạng từ 1 tuần đến 36 tháng. Hiệu lực ngay khi hoàn thành đơn mở tài khoản.

Lợi ích khi gửi tiết kiệm online tại ngân hàng VIB

Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến của VIB theo từng sản phẩm

Bảng so sánh 3 loại tiền gửi tiết kiệm ngân hàng VIB hiện nay:

Lãi suất Tiền gửi trực tuyến VIB

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ Từ 5 tỷ trở lên
Kỳ hạn nổi bật
1 tháng

6 tháng

4.00%

6.10%

4.00%

6.10%

4.00%

6.10%

4.00%

6.10%

Kỳ hạn khác
< 1 tháng

2 tháng

3, 4, 5 tháng

7 tháng

8 tháng

9 tháng

10 tháng

11 tháng

15 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

0.20%

4.00%

4.00%

6.00%

6.00%

6.00%

6.00%

6.00%

6.20%

6.40%

6.70%

6.70%

0.20%

4.00%

4.00%

6.10%

6.10%

6.10%

6.10%

6.10%

6.30%

6.50%

6.80%

6.80%

0.20%

4.00%

4.00%

6.20%

6.20%

6.20%

6.20%

6.20%

6.40%

6.60%

6.90%

6.90%

4.00%

4.00%

4.00%

6.20%

6.20%

6.20%

6.20%

6.20%

6.40%

6.60%

6.90%

6.90%

Ghi chú:

  • Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày
  • Lãi suất niêm yết áp dụng với kỳ trả lãi cuối kỳ
  • Lãi suất áp dụng cho kỳ trả lãi hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 12 tháng được quy đổi theo công thức quy định của VIB trong từng thời kỳ
  • Loại tiền gửi VND
  • Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0.1%/năm

Lãi suất Tiền gửi tiết kiệm mục tiêu VIB

Áp dụng cho số tiền gửi từ 1 triệu trở lên
Kỳ hạn nổi bật
6 tháng 5.20%
Kỳ hạn khác
9 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

48 tháng

60 tháng

5.20%

5.20%

5.20%

5.50%

5.50%

5.50%

5.50%

Ghi chú:

  • Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày
  • Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0.1%/năm
  • Loại tiền gửi VND

Lãi suất Tiết kiệm ngoại tệ VIB

USD EUR AUD
< 1 tháng

1 tháng

2 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.20%

0.20%

0.50%

0.50%

0.70%

0.70%

0.50%

1.00%

1.10%

1.15%

1.20%

1.20%

Ghi chú:

  • Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày
  • Lãi suất Tiết kiệm ngoại tệ trực tuyến bằng lãi suất Tiết kiệm ngoại tệ tại quầy.

==> Xem chi tiết: So sánh Tiền gửi trực tuyến và tiết kiện mục tiêu VIB

Leave a Reply