Lợi ích khi vay tiêu dùng ngân hàng quốc tế VIB

Chủ đề: Lợi ích khi vay tiêu dùng ngân hàng quốc tế VIB

Lợi ích khi khách hàng có thẻ tín dụng VIB muốn vay tiêu dùng: Lãi suất vay ưu đãi từ 17%/năm, Không yêu cầu chứng minh thu nhập.

Lợi ích khi vay tiêu dùng tại ngân hàng quốc tế VIB

Lợi ích khi vay tiêu dùng tại ngân hàng quốc tế VIB

  Nhận lương qua ngân hàng VIB Nhận lương qua ngân hàng khác
Hạn mức vay Tối đa 12 lần lương và 600 triệu đồng Tối đa 10 lần lương và 400 triệu đồng
Thời gian vay Tối đa 5 năm Tối đa 5 năm
Lãi suất Lãi suất vay ưu đãi từ 16%/năm Đã có thẻ tín dụng VIB: Từ 17%/năm

Chưa có thẻ tín dụng VIB: Từ 18%/năm

Thời gian xử lý hồ sơ Giải ngân trong 2 ngày làm việc Giải ngân trong 2 ngày làm việc
Chứng minh thu nhập Không yêu cầu cung cấp sao kê & Hợp đồng lao động Sao kê lương 3 tháng & Hợp đồng lao động
Thông tin khác Biểu phí, điều kiện và hồ sơ Biểu phí, điều kiện và hồ sơ

 

Leave a Reply