VPBank cho biết qua điều tra ngân hàng phát hiện app VAY TOT credit tự mạo danh là app vay tiền của VPBank yêu cầu khách hàng đóng một khoản phí để được giải ngân tiền.

Đọc Thêm Ngay: https://nld.com.vn/kinh-te/mao-danh-app-cho-vay-cua-ngan-hang-de-lua-dao-2021071111130517.htm