Cách Nạp/Rút tiền ví việt từ thẻ/TK Ngân hàng nội địa

Chủ đề: Cách Nạp/Rút tiền ví việt từ thẻ/TK Ngân hàng nội địa

I/ Đối tượng

Tất cả Khách hàng đã liên kết Ví với tài khoản Ngân hàng nội địa.

II/ Hướng dẫn

Nạp tiền vào tài khoản Ví

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt, chọn chức năng Nạp/Rút tiền tại menu trái tiếp tục chọn Nạp tiền.

Bước 2: Chọn phương thức nạp tiền Thẻ ATM, Ngân hàng trong nước nhấn Nạp tiền rồi tích chọn Ngân hàng nạp tiền sau đó nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Nhập Số tiền nạp và nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Chọn Xác nhận ở trang xác nhận nạp tiền.

Bước 5: Nhập thông tin tên chủ tài khoản, Số thẻ, Ngày hết hạn và nhấn Thanh toán.

Bước 6: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Xác nhận để hoàn tất giao dịch.

Rút tiền từ tài khoản Ví về tài khoản Ngân hàng nội địa.

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt, chọn chức năng Nạp/Rút tiền tại menu trái, tiếp tục chọn Rút tiền.

Bước 2: Chọn phương thức rút tiền Thẻ ATM, Ngân hàng trong nước nhấn Rút tiền.

Bước 3: Chọn số tài khoản nhận và nhập số tiền yêu cầu rút, rồi nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Chọn Xác nhận ở trang xác nhận rút tiền.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Rút tiền để hoàn tất giao dịch.

Leave a Reply