So sánh Tiền gửi trực tuyến và tiết kiện mục tiêu VIB

Chủ đề: So sánh Tiền gửi trực tuyến và tiết kiện mục tiêu VIB

So sánh giữa tiền gửi tiết kiệm online và tiết kiệm mục tiêu

So sánh giữa tiền gửi tiết kiệm online và tiết kiệm mục tiêu

Dưới đây là bảng so sánh giữa tiền gửi tiết kiệm online và tiết kiệm mục tiêu của ngân hàng quốc tế VIB:

Tiền gửi trực tuyến Tiết kiệm mục tiêu

MÔ TẢ CHUNG

Là tài khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Gốc được cố định trong toàn bộ một kỳ hạn.

Là tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn.

Gốc được phép tăng linh hoạt trong kỳ hạn gửi.

LOẠI TIỀN

VNĐ, USD, AUD, EUR VNĐ

TIỀN GỬI TỐI THIỂU

10.000.000 VNĐ

500 USD/500 AUD/500 EUR

1.000.000 VNĐ

KỲ HẠN

Từ 1 tuần đến 36 tháng Từ 6 tháng đến 60 tháng

KỲ TRẢ LÃI

Lãi trả hàng tháng/hàng quý/6 tháng/12 tháng/cuối kỳ Lãi trả cuối kỳ

LÃI SUẤT

Với kỳ hạn có kỳ trả lãi hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ lãi suất cố định trong toàn bộ kỳ hạn gửi

Với kỳ hạn có kỳ trả lãi 6 tháng/12 tháng lãi suất cố định trong một kỳ trả lãi

Thả nổi theo lãi suất thị trường

 

TẠI THỜI ĐIỂM ĐẾN HẠN

Gốc và lãi trả vào tài khoản thanh toán

Gốc tự động gia hạn, lãi trả vào tài khoản thanh toán

Lãi nhập gốc và tự động gia hạn (không áp dụng với kỳ hạn có kỳ trả lãi 6 tháng/12 tháng)

Gốc và lãi trả vào tài khoản thanh toán

Gốc tự động gia hạn, lãi trả vào tài khoản thanh toán

Lãi nhập gốc và tự động gia hạn

TẤT TOÁN TRƯỚC HẠN

Được tất toán trước hạn

Với kỳ hạn có kỳ trả lãi hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ lãi không kỳ hạn áp dụng từ ngày mở/ ngày gia hạn gần nhất đến ngày tất toán trước hạn

Với kỳ hạn có kỳ trả lãi 6 tháng/12 tháng, lãi không kỳ hạn áp dụng từ ngày mở/ ngày trả lãi gần nhất đến ngày tất toán trước hạn

Được tất toán trước hạn

Lãi suất không kỳ hạn tính từ ngày mở/ ngày gia hạn gần nhất đến ngày chấm dứt trước hạn.

==> Xem chi tiết: Lợi ích khi gửi tiết kiệm online tại ngân hàng VIB

Leave a Reply