Cách Thanh toán Bảo hiểm LIAN bằng thẻ ATM/Visa/mastercard

Chủ đề: Cách Thanh toán Bảo hiểm LIAN bằng thẻ ATM/Visa/mastercard

Ở bước khi mua bảo hiểm LIAN trực tuyến, thanh toán bảo hiểm hồ sơ, chọn phương thức thanh toán bằng ATM/VISA/MASTERCARD và bấm tôi xác nhận.

👉👉Website: https://trucotgiadinh.lian.vn

2 phương thức thanh toán bảo hiểm LIAN

Hiện nay có 4 cách thanh toán bảo hiểm lian, nhưng ở đây mình chỉ hướng dẫn 2 cách thanh toán đó là:

1/ Thanh toán bằng thẻ ATM

Thanh toán qua thẻ ATM áp dụng cho hóa đơn tối đa 100 triệu đồng.

Bước 1: chọn toán qua thẻ ATM

Bước 2: Tại cổng thanh toán, chọn ngân hàng mà bạn muốn sử dụng.

Bước 1: chọn toán qua thẻ ATM

Bước 3: Nhập thông tin thẻ ATM

Hãy nhập thông tin thẻ ATM của bạn như:

 • Số thẻ (16 số)
 • Tên in trên thẻ ( Viết không dấu, in hoa)
 • Hnạ sử dụng thẻ (tháng/năm)

Sau đó bấm xác thực để tiếp tục. Mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại mà bạn đã đăng ký với ngân hàng.

Bước 4: Hãy nhập mã otp được gửi về số điện thoại của bạn để xác nhận việc thanh toán hồ sơ bảo hiểm.

Cách Thanh toán Bảo hiểm LIAN bằng thẻ ATM/Visa/mastercard 1

2/ Thanh toán bằng thẻ Visa/Mastercard

Thanh toán qua thẻ Visa/Mastercard áp dụng cho hóa đơn tối đa 30 triệu đồng.

Bước 1: chọn thanh toán qua thẻ Visa/Mastercard

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết

Tại cổng thanh toán, nhập các thông tin cần thiết bao gồm:

 • Họ và tên
 • Email
 • Số điện thoại

Bấm thanh toán để tiếp tục.

Bấm thanh toán để tiếp tục

Bước 3: Nhập thông tin thẻ Visa/Mastercard

 • Họ tên chủ thẻ
 • Địa chỉ
 • Thành phố, quốc gia
 • Số điện thoại
 • Email
 • Số thẻ (16 số)
 • Tên in trên thẻ (Viết không dấu, viết hoa)
 • Ngày hết hạn (tháng/năm)
 • Số CVV/CVN (3 chữ số in trên mặt sau thẻ)

Sau đó bấm xác nhận để hoàn thành việc thanh toán.

Bước 4: Sau khi hệ thống xác nhận giao dịch hoàn tất, bấm thành công.

Sau khi hệ thống xác nhận giao dịch hoàn tất, bấm thành công

Leave a Reply