Hướng dẫn thanh toán cước điện thoại trả sau qua airpay

Chủ đề: Hướng dẫn thanh toán cước điện thoại trả sau qua airpay

Cách thanh toán cước điện thoại trả sau qua ví điện tử airpay

Thanh toán điện thoại trả sau có 2 cách: Nạp trực tiếp và thanh toán tại “Hóa đơn”:

1/ Hướng dẫn thanh toán hóa đơn qua AirPay:

Bước 1: Chọn Hóa đơn ở màn hình chính

Bước 2: Chọn dịch vụ cần thanh toán

Bước 3: Chọn Nhập số tham chiếu

Bước 4: Nhập Mã khách hàng và thanh toán.

(tuỳ theo dịch vụ có thể là mã khách hàng, mã danh bộ, số điện thoại…)

Lưu ý: Bất kỳ hóa đơn nào đã từng thanh toán thành công trên AirPay khách hàng đều có thể thiết lập để thực hiện việc thanh toán tự động cho hóa đơn đó ở những kỳ sau. Hướng dẫn chi tiết xem bên dưới.

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn qua AirPay

Hướng dẫn cài đặt thanh toán hóa đơn tự động:

Bước 1: Tại màn hình chính Chọn Tôi

Bước 2: Chọn Hóa đơn của tôi

Bước 3: Chọn Thanh toán tự động

Lưu ý: Nếu khách hàng đã có hóa đơn thanh toán thành công trên AirPay thì mục Hiện tại sẽ là danh sách những hóa đơn đã từng thanh toán thành công, đây là những hóa đơn mà khách hàng có thể thiết lập thanh toán tự động.

Hướng dẫn cài đặt thanh toán hóa đơn tự động

Bước 4: Chọn hóa đơn cần thanh toán tự động

Bước 5: Chọn Phương thức thanh toán tiền mặt

Bước 6: Nhấn Xác nhận và nhập mật khẩu đặt lệnh để hoàn tất việc thiết lập

Lưu ý: Ngày mà khách hàng thanh toán cuối cùng thanh toán cho hóa đơn sẽ được chọn làm ngày thanh toán tự động cho những lần tiếp theo. Khách hàng phải duy trì sổ dư liên tục để đảm bảo đủ số tiền thanh toán.

Bước 6: Nhấn Xác nhận và nhập mật khẩu đặt lệnh để hoàn tất việc thiết lập

2/ Hướng dẫn nạp tiền điện thoại trực tiếp

Bước 1: Mở ví điện tử AirPay, chọn “Nạp điện thoại”

Bước 2: Chọn nhà mạng di động

Bước 3: Chọn số tiền muốn nạp

Bước 4: Chọn nguồn tiền

Hướng dẫn nạp tiền điện thoại trực tiếp

Leave a Reply