Thanh toán cho đơn hàng thường bằng AirPay trên Shopee

Chủ đề: Thanh toán cho đơn hàng thường bằng AirPay trên Shopee

Lưu ý:

  • Bạn có thể chọn thanh toán bằng số dư trong Ví AirPay hoặc số dư trong tài khoản ngân hàng đã liên kết Ví AirPay
  • Nếu số dư trong Ví AirPay nhỏ hơn giá trị cần thanh toán, vui lòng nạp thêm tiền vào Ví AirPay theo hướng dẫn TẠI ĐÂY
  • Nếu số dư trong tài khoản ngân hàng đã liên kết Ví AirPay nhỏ hơn giá trị cần thanh toán, vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản ngân hàng.

Hướng dẫn thanh toán đơn hàng Shopee bằng Ví AirPay

Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua và tiến hành các bước đặt mua hàng trên Shopee.

Bước 2: Chọn Phương thức thanh toán > Ví AirPay > Chọn nguồn tiền từ Ví AirPay.

Bước 2: Chọn Phương thức thanh toán > Ví AirPay > Chọn nguồn tiền từ Ví AirPay

Bước 3: Kiểm tra thông tin thanh toán và chọn Thanh toán

Bước 4: Nhập mật khẩu AirPay, nhập mã OTP (nếu có) và hoàn tất thanh toán.

Bước 4: Nhập mật khẩu AirPay, nhập mã OTP (nếu có) và hoàn tất thanh toán

Leave a Reply