Thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, TH, Internet qua ví việt

Chủ đề: Thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, TH, Internet qua ví việt

Quý khách có thể thanh toán hóa đơn/dịch vụ như: Điện, nước, điện thoại cố định, truyền hình, Internet, bảo hiểm, vé tàu, vé máy bay, vé xe, khoản vay tài chính…

Các bước Thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, TH, Internet, bảo hiểm, vé tàu, vé máy bay, vé xe, khoản vay tài chínhqua ví việt

Bước 1: Quý khách Đăng nhập vào website Ví Việt và chọn menu Thanh toán hóa đơn.

Bước 2: Chọn dịch vụ mà Quý khách muốn thanh toán.

Bước 3: Nhập mã hóa đơn/mã khách hàng tương ứng với dịch vụ và nhấn Tra cứu hóa đơn.

Bước 4: Xem thông tin hóa đơn tra cứu và chọn Tiếp tục.

Bước 5: Xem lại thông tin và chọn Tiếp tục tại màn hình Xác nhận thanh toán.

Bước 6: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Thanh toán để hoàn tất giao dịch.

Leave a Reply