Thanh toán VietCredit, Mcredit, OCB, Fecredit trên viettelpay

Chủ đề: Thanh toán VietCredit, Mcredit, OCB, Fe credit trên viettelpay

Thanh toán thẻ vay VietCredit, Mcredit, OCB, Fecredit qua ViettelPay cực dễ dàng cùng 0 đồng chi phí. Chỉ với 5 bước đơn giản trên ViettelPay, bạn thoải mái giải quyết nhanh – gọn khoản vay mỗi tháng mà chẳng cần ra tận quầy hay đau đầu ghi nhớ cách chuyển khoản ngân hàng khó khăn.

Các bước đơn giản Thanh toán thẻ vay VietCredit, Mcredit, OCB, Fecredit qua ViettelPay

5 bước thanh toán đơn giản trên ViettelPay:

Bước 1: Chọn Tài chính, bảo hiểm

Bước 2: Chọn VietCredit, Mcredit, OCB hay Fecredit

Bước 3: Nhập số tài khoản

Các bước đơn giản Thanh toán thẻ vay VietCredit, Mcredit, OCB, Fecredit qua ViettelPay

Các bước đơn giản Thanh toán thẻ vay VietCredit, Mcredit, OCB, Fecredit qua ViettelPay

Bước 4: Nhập số tiền thanh toán

Bước 5: Xác nhận giao dịch

– Kiểm tra thông tin, chọn nguồn tiền, chọn Thanh toán.

– Nhập PIN, OTP để thực hiện giao dịch.

Các bước đơn giản Thanh toán thẻ vay VietCredit, Mcredit, OCB, Fecredit qua ViettelPay

Các bước đơn giản Thanh toán thẻ vay VietCredit, Mcredit, OCB, Fecredit qua ViettelPay

Leave a Reply