Voucher giảm giá Now trên shopee 50%+ code Free ship

Chủ đề: Voucher giảm giá Now trên shopee 50% + code Free ship

Tổng hợp khuyến mãi và mã giảm giá khi đặt đồ ăn tại nowfood Shopee. Mã giảm giá nowfood Shopee chỉ áp dụng khi đặt đồ ăn trên ứng dụng Shopee thôi nhé, không sử dụng được khi sử dụng ứng dụng NOW.

Lấy thêm: Voucher giảm giá Grab, code khuyến mãi mới nhất 50%

Voucher giảm giá Now trên shopee

Voucher giảm giá NowFood trên shopee

Hoặc link:

Web nowfood shopee: https://shopee.vn/m/dat-do-an-online-nowfood

1/ Giảm 30K tối đa: 30.000 ₫

 • ĐH tối thiểu: 70.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 30/04/2021
 • Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee

2/ Giảm 20K, Giảm tối đa: 20.000 ₫

 • ĐH tối thiểu: 50.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 30/04/2021
 • Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee

3/ Giảm 10K, Giảm tối đa: 10.000 ₫

 • ĐH tối thiểu: 20.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 30/04/2021
 • Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee

4/ Giảm 40K, Giảm tối đa: 40.000 ₫

 • ĐH tối thiểu: 100.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 30/04/2021
 • Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee

5/ Giảm 70K, Giảm tối đa: 70.000 ₫

 • ĐH tối thiểu: 200.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 30/04/2021
 • Ngành hàng: Đặt đồ ăn Nowfood qua Shopee

6/ Giảm 50K, Giảm tối đa: 50.000 ₫

 • ĐH tối thiểu: 140.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 30/04/2021
 • Ngành hàng: Đặt đồ ăn Nowfood qua Shopee

7/ Giảm 40K, Giảm tối đa: 40.000 ₫

 • Ngày hết hạn: 30/04/2021
 • Ngành hàng: Đặt Nowfood trên Shopee

8/ Giảm 30K, Giảm tối đa: 30.000 ₫

 • ĐH tối thiểu: 90.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 30/04/2021
 • Ngành hàng: Đặt Nowfood trên Shopee khi thanh toan Airpay

9/ Giảm 40K, Giảm tối đa: 40.000 ₫

 • ĐH tối thiểu: 125.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 30/04/2021
 • Ngành hàng: Đặt Nowfood trên Shopee khi thanh toan Airpay

Lấy thêm mã giảm giá nowfood trên shopee

10/ Giảm 20K, Giảm tối đa: 20.000 ₫

 • ĐH tối thiểu: 60.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 30/04/2021
 • Ngành hàng: Đặt Nowfood trên Shopee khi thanh toan Airpay

11/ Freeship 3Km, ĐH tối thiểu: 40.000 ₫

 • Ngày hết hạn: 30/04/2021
 • Ngành hàng: khi đặt Nowfood trên Shopee

12/ Freeship 3Km, ĐH tối thiểu: 70.000 ₫

 • Ngày hết hạn: 31/12/2021
 • Ngành hàng: Đặt NowFood tại quán yêu thích thanh toán qua AirPay

13/ FreeShip 3Km, ĐH tối thiểu: 80.000 ₫

 • Ngày hết hạn: 31/12/2021
 • Ngành hàng: Áp dụng cho quán đối tác khi đặt NowFood qua ứng dụng Shopee

14/ Giảm tối đa: 25.000 ₫, ĐH tối thiểu: 80.000 ₫

 • Ngày hết hạn: 30/06/2021
 • Ngành hàng: Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee cho quán đối tác

15/ Giảm 25K, Giảm tối đa: 25.000 ₫

 • ĐH tối thiểu: 80.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 30/06/2021
 • Ngành hàng: Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee thanh toán qua AirPay

16/ Voucher 40K, Giảm tối đa: 40.000 ₫

 • ĐH tối thiểu: 0 ₫
 • Ngày hết hạn: 31/05/2021
 • Ngành hàng: Khách hàng mới Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee

17/ Giảm 20K, Giảm tối đa: 20.000 ₫

 • Ngày hết hạn: 31/05/2021
 • Ngành hàng: Khách hàng mới Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee

18/ Voucher 60K, Giảm tối đa: 60.000 ₫

 • Ngày hết hạn: 31/05/2021
 • Ngành hàng: Khách hàng mới Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee thanh toán qua AirPay

19/ Giảm 50% tối đa: 20.000 ₫

 • ĐH tối thiểu: 0 ₫
 • Ngày hết hạn: 15/04/2021
 • Ngành hàng: Đặt đồ ăn Nowfood

Leave a Reply