Cách xử lý lỗi từ chối thanh toán VTC Mastercard ảo trên IOS

Chủ đề: Cách xử lý lỗi từ chối thanh toán VTC Mastercard ảo trên IOS

Nhiều bạn khi sử dụng thẻ VTC Mastercard thanh toán trên IOS đã nhận được thông báo “Your payment method was declined. Please enter another payment method/Phương thức thanh toán của bạn bị từ chối. Vui lòng nhập phương thức thanh toán khác” Sau đây,vayonline.org sẽ hướng dẫn cách xử lý lỗi từ chối phương thức thanh toán Mastercard trên IOS nhé.

Cách xử lý lỗi từ chối phương thức thanh toán VTC Mastercard ảo trên IOS

Nguyên nhân của lỗi từ chối phương thức thanh toán trên IOS là do thông tin thanh toán không thống nhất giữa ngôn ngữ điện thoại – số điện thoại – địa chỉ/ thành phố/ mã thư tín. Bạn cần kiểm tra và thay đổi để xử lý lỗi như sau:

Bước 1: Truy cập “Tài khoản/ID”(Account Settings) của mình.

Bước 1: Truy cập “Tài khoản/ID”(Account Settings) của mình

Bước 2: Truy cập “Quốc gia/Khu vực” (Coutry/Region). Click Change Country or Region. Chọn Việt Nam.

Bước 2: Truy cập “Quốc gia/Khu vực” (Coutry/Region). Click Change Country or Region. Chọn Việt Nam

Bước 3: Truy cập “Thông tin thanh toán”.

Cách xử lý lỗi từ chối thanh toán VTC Mastercard ảo trên IOS 1

Bước 4: Chọn “Phương pháp thanh toán” Mastercard và điền các thông tin cần thiết. Chú ý: Số điện thoại và địa chỉ/thành phố/mã thư tín đồng bộ ( ví dụ: mã thư tín (mã bưu chính) của TP.HCM là 70000, của Hà Nội là 10000) và số điện thoại cũng là số điện thoại Việt Nam.

Bước 4: Chọn “Phương pháp thanh toán” Mastercard và điền các thông tin cần thiết

Vậy là đã hoàn thành thêm thẻ VTC Mastercard vào phương thức thanh toán trên IOS.

Trên đây là hướng dẫn cách xử lý lỗi từ chối phương thức thanh toán Mastercard trên IOS. Chúc bạn có thể nhanh chóng trải nghiệm và sử dụng thẻ thanh toán trả trước thông minh tiện lợi –  VTC Mastercard.

Nguồn: https://card.vtcpay.vn

Leave a Reply